Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Thứ tư, 15/02/2012, 07:41:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGTƯ ngày 1 tháng 12 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Hướng dẫn sơ kết 6 tháng cuối năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012 việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng Kế hoạch số 01-KH/BPGV với các nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục triển khai và đưa vào nề nếp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TƯ của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy đảng xây dựng phương hướng và kế hoạch triển khai năm 2012 theo tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chương trình kế hoạch phong trào đang tiến hành phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

Hàng tháng tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; nghiên cứu tác phẩm Đường cách mệnh.

Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên viết thu hoạch tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch với những việc làm cụ thể làm theo tấm gương  của Bác, báo cáo tại chi bộ. Cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ.

Bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức  theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo thực hiện chương trình giảng dạy về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, đảng viên từ năm học 2012 – 2013 (theo hướng dẫn của Trung ương). Chỉ đạo các trường cao đẳng, đại học, trung cấp, trường nghề trên địa bàn xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của các bộ chủ quản.

Cũng theo kế hoạch, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 là: Cấp ủy đảng các cấp phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền địa phương, đơn vị (theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TƯ, ngày 4-5-2011 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 7-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ) lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, có kết quả thiết thực.

Xác định rõ trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tính chất đặc thù của từng địa phương đơn vị xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

Tổ chức tốt việc học tập và sinh hoạt theo chuyên đề năm 2011-2012.
 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang