Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 phải gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 27/04/2012, 08:21:00
Print + | - Font Size: A

PTO- Thời gian qua,  toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội đầu năm 2012, có trên 70% số người được hỏi đã đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Năm 2012, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 22 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cấp ủy các cấp đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể, tổ chức hội, cơ quan, đơn vị theo chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.Cụ thể hóa nội dung trên bằng việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng địa phương, đơn vị. Tập trung vào những nội dung cốt lõi của vấn đề này là xây dựng chuẩn mực sao cho sát thực với từng đối tượng theo ngành nghề, vị trí công tác, lứa tuổi, giới tính, đặc điểm xã hội của tổ chức, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quy định rõ trách nhiệm, tự giác, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên.

Nhằm mục đích xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, thực sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết, cương lĩnh, chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới, tại hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết “về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Triển khai nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là việc phê bình và tự phê bình trong cán bộ đảng viên, mỗi một đảng viên- từ người đứng đầu của tổ chức đến nhân viên với yêu cầu tự đánh giá lại mình, kiểm điểm lại những công việc mình đã làm, về tư cách, tác phong, đạo đức, cuộc sống mà mình đã trải qua, điều gì tốt, điều gì xấu, việc tốt, việc xấu công khai minh bạch từ bản thân để tập thể, tổ chức mà mình tham gia, nơi mình sinh hoạt, công tác, cư trú cùng thấu hiểu, cùng chia sẻ và góp ý, xây dựng.

Đối với Đảng bộ tỉnh, triển khai tiếp thu quán triệt nghị quyết này nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của Đảng đối với nhân dân; tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2011-2015). Vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-  CT/TƯ với những nội dung đã nêu trên phải gắn kết chặt chẽ, máu thịt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 3 vấn đề được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương 4 là: Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thảo Vi

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang