Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thứ ba, 31/12/2013, 15:12:00
Print + | - Font Size: A
Giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về

Giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

A Font Size: - | +

PTO- Ngày 31-12, bộ phận giúp việc Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

1
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2013, việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở Phú Thọ đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Các cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM vào sinh hoạt hàng tháng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Một số địa phương, đơn vị bước đầu triển khai quy định 101 của Ban Bí thư về “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo gương Bác phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, địa phương, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được quan tâm và đẩy mạnh…

Tại hội nghị, các thành viên Bộ phận giúp việc BTV Tỉnh ủy thảo luận khẳng định những mặt tích cực, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị năm 2013 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Tỉnh ủy tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc yêu cầu trong năm 2014, Bộ phận giúp việc BTV Tỉnh ủy phải đề cao trách nhiệm, tích cực tham mưu cho BTV Tỉnh ủy trong quá trình triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc ở cơ sở; phân rõ trách nhiệm của các thành viên gắn với cơ quan, địa bàn được phân công phụ trách; tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 với trọng tâm là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” phải triển khai đồng bộ, cụ thể hóa các nội dung trong chuyên đề ngay từ đầu năm; gắn việc học tập Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và quy định 101 của Ban Bí thư về “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”; đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và có hình thức xử lý kịp thời những đơn vị, địa phương không nghiêm túc thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng…

Anh Thơ

 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang