Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Huyện Cẩm Khê: Chú trọng chất lượng công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ năm, 08/06/2017, 08:06:35
Print + | - Font Size: A

PTĐT- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (CT) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cùng với đánh giá cụ thể kết quả triển khai, thực hiện CT năm 2016, ngay từ đầu năm 2017, Huyện ủy Cẩm Khê tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện CT đến mọi tầng lớp nhân dân với yêu cầu chú trọng chất lượng học tập, hiệu quả thực hiện.

Một trong những nội dung được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng chỉ đạo: Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện CT. Từ yêu cầu và chỉ đạo của Huyện ủy, công tác tuyên truyền học tập, quán triệt CT được các cấp ủy coi trọng và chỉ đạo thực hiện dưới nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện CT chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền, các chi, Đảng bộ cơ sở triển khai các nội dung tuyên truyền thực hiện CT trên địa bàn huyện. Việc chuẩn bị tài liệu phục vụ cho quán triệt, học tập CT đã đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra. Các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã được phân công chỉ đạo trực tiếp việc học tập CT tại cơ sở.

Cùng với tích cực chuyển tải nội dung thông tin, tuyên truyền về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" qua các phương tiện thông tin đại chúng, ở cơ sở việc tuyên truyền, thực hiện CT được đội ngũ cán bộ thông tin viên, tuyên truyền viên phối hợp với các đài truyền thanh, các tổ chức xã hội duy trì thực hiện thường xuyên, cụ thể nội dung sát với yêu cầu đặt ra. Trong chỉ đạo công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện CT gắn với thực hiện NQ TW4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nội dung "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm. Xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân" tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn huyện.

Yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện CT được cụ thể gắn với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện CT trong năm 2017 và những năm tiếp theo: Quán triệt và nhận thức sâu sắc việc thực hiện CT là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải triển khai đồng bộ tất cả các nội dung. Tiếp tục tuyên truyền về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, hách dịch, cửa quyền phiền hà cho cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra yêu cầu triển khai nghiêm túc và vận dụng có hiệu quả vào thực tế việc học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua, yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; xây dựng khu dân cư, làng xã văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, tổ chức lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức xã hội, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực của cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, súc tích dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với công tác tuyên truyền ở cơ sở, Huyện ủy chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện, các câu lạc bộ thơ, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở cơ sở đổi mới và tăng hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện CT.

Yêu cầu tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện CT đã tạo sự chuyển biến nhận thức sâu rộng trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 

 

 

Hoàng Nhật

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang