Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thiết thực học và làm theo Bác

Thứ sáu, 07/07/2017, 07:56:00
Print + | - Font Size: A
Thiết thực học và làm theo Bác

Thiết thực học và làm theo Bác

A Font Size: - | +

PTĐT- Đảng bộ Cục thuế tỉnh có 12 chi bộ trực thuộc với 127 đảng viên trong tổng số 137 cán bộ, công chức, nhân viên. Xác định “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và là động lực để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đảng ủy Cục thuế tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục thuế nhiệm kỳ 2015-2020 tới các cán bộ, đảng viên. Nội dung học tập đưa  vào các buổi sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Cục thuế đã chỉ đạo quán triệt triển khai trong toàn Đảng bộ đảm bảo chất lượng, kịp thời và đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn.

Theo đó các chi bộ đã triển khai tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục về hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về lý tưởng cách mạng, phong cách tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo gắn lý luận với thực tiễn.
 

img5195-1499389230
Cán bộ bộ phận một cửa cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế.


Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên, Cục thuế đã xác định tập trung thực hiện nội dung đột phá: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

Từ việc học theo Bác, Cục thuế tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch, không tổ chức các hoạt động mang tính phô trương, hình thức gây lãng phí, không mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh thường xuyên tiếp nhận và lắng nghe phản ánh của các đơn vị về những vấn đề vướng mắc cần giải quyết; đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chế độ công tác, trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; nắm bắt và giải quyết kịp thời những bức xúc của cá nhân trong thực thi công vụ để tránh nảy sinh hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình, chu đáo chính sách, pháp luật thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và không gây phiền hà cho người nộp thuế, góp phần thực hiện nghiêm túc tuyên ngôn của ngành Thuế “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục còn chỉ đạo các đơn vị và các bộ phận chức năng thực hiện tốt công tác dự báo nguồn thu phát sinh theo từng địa bàn. Trên cơ sở rà soát, đánh giá, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước, làm rõ những khoản thu còn thất thoát, các nguồn thu còn tiềm năng Cục thuế sẽ tham mưu với UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu và chỉ đạo công tác thu nộp một cách sát thực, hiệu quả. Từ đó thực hiện tốt hơn công tác quản lý thuế, tạo sự chuyển biến vượt bậc trong thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước.

Cùng với sự chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cục thuế còn làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song trong thời gian qua, Đảng bộ, cơ quan Cục thuế đã phấn đấu hoàn thành tốt thu ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, năm 2016, tổng thu nội địa tính cân đối đạt 4.559 tỷ đồng, bằng 123,2% dự toán pháp lệnh, bằng 109,9% dự toán phấn đấu và tăng 23,3% so cùng kỳ.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Bác “Thu thuế phải được lòng dân”, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục thuế tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật,  rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả hơn; thực hiện tốt hơn nữa việc công khai, dân chủ trong quản lý thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

 

 

Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang