Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Sơn: Rễ có sâu, gốc mới bền

Thứ sáu, 04/08/2017, 08:19:28
Print + | - Font Size: A
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Sơn: Rễ có sâu, gốc mới bền

Thực hiện Chỉ thị 05 ở Thanh Sơn: Rễ có sâu, gốc mới bền

A Font Size: - | +

Bài 1: Cụ thể hóa, chi tiết hóa nội dung của Chỉ thị


8-ds-4-mau-1501809648

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã Cự Thắng đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền và công lao động để làm đường giao thông nông thôn.

PTĐT- Đưa Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc bằng nhiều cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thực tế, có sức thuyết phục cao… bắt đầu từ những việc làm “nhỏ” là kinh nghiệm quý ở huyện Thanh Sơn.  Được chọn là địa phương triển khai điểm, để có được những kinh nghiệm và bước đi vững chắc ấy,  sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở  huyện Thanh Sơn là cả một quá trình gian nan với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị.

Cụ thể hóa, chi tiết hóa tinh thần, nội dung của Chỉ thị 05 để thực hiện có hiệu quả là biện pháp trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở huyện Thanh Sơn. 

Để bắt đầu cho loạt bài viết này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với Bí thư Huyện ủy Phan Trọng Tấn về việc quán triệt và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với cấp ủy các cấp, đảng viên, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân các dân tộc trong huyện. 

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, niềm tin yêu kính trọng Bác khi  Bác còn sống hay học tập và làm theo Bác khi Người đi xa là truyền thống tốt đẹp được cán bộ và nhân dân tự giác thực hiện. Tuy nhiên, những năm gần đây, dưới tác động mặt trái cơ chế thị trường, kết quả chuyển biến trong việc sống và làm việc theo Bác ở từng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở chưa thực sự rõ nét, chưa đồng đều, chưa thành nền nếp và chưa tạo ra được những phong trào rộng lớn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được mọi cấp ủy đảng, người đứng đầu quan tâm đúng mức. Việc tuyên truyền còn hạn chế, chưa tạo sự lan toả mạnh mẽ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, liên tục. Lý do chính cho những hạn chế nói trên ấy là việc quán triệt và triển khai thực hiện còn chung chung, nói nhiều hơn làm.

“Thế có nghĩa Chỉ thị 05 là cái cớ để huyện Thanh Sơn tiến hành quyết liệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người”?. Chúng tôi đặt câu hỏi.  Không gật đầu ngay, đồng chí Phan Trọng Tấn cho rằng: Nói là cái cớ thì không đúng, mà phải nói đó là dịp để cấp ủy các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi cá nhân trong toàn Đảng bộ huyện chấn chỉnh một bước trước việc làm quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, tác phong công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nói là chấn chỉnh, vậy thực chất là chấn chỉnh gì, chấn chỉnh như thế nào. Cụ thể hóa ra sao?. Chúng tôi tiếp tục đưa ra câu hỏi. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cười tươi trả lời:  Việc này để các nhà báo về cơ sở sẽ hiểu thấu đáo hơn.

Tìm hiểu thực tế tại xã Địch Quả; xã Cự Thắng; xã Thượng Cửu;… chúng tôi thấy được, sở dĩ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ở Thanh Sơn qua 1 năm thu được hiệu quả là do các cấp trong huyện đều triển khai sâu, rộng, có hệ thống và kế hoạch chặt chẽ, bài bản nội dung của Chỉ thị 05. 

Với  Đảng bộ huyện, Chỉ thị được thống nhất trên 3 chủ đề lớn, xuyên suốt. Thứ nhất học ở Bác trong việc suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.Thứ hai, học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và học tập. Thứ ba, làm theo phong cách của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Sau khi Đảng bộ huyện đã thống nhất đưa vào Nghị quyết thì hàng quý, các Đảng bộ, chi bộ tiến hành cụ thể hóa những nội dung lớn, chia thành những nội dung nhỏ vào Nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ từ thực tiễn  nhiệm vụ của ngành mình, đơn vị mình cho phù hợp, hiệu quả. 

Ông Hà Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Địch Quả cho biết: Việc gắn Chỉ thị với “mình” theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ huyện Thanh Sơn ấy là, gắn Chỉ thị 05 với đơn vị mình, ngành mình, tổ mình, nhóm mình, gia đình và bản thân mình. Chính việc cụ thể hóa đó, tạo sự gắn kết sâu rộng, toàn diện, mọi lúc, mọi nơi, dễ nhắc nhở nhau, bảo ban nhau và kiểm tra nhau để cùng tiến bộ. Đây cũng là điều mà chúng tôi mắt thấy, tai nghe ở hầu hết các chi bộ trong Đảng bộ xã Địch Quả. 

“Từ khi có Chỉ thị 05, đi đôi với Nghị quyết TW4 khóa XII, việc cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị vào từng cấp, từng ngành, từng người cũng dễ bộc lộ, kiểm tra hơn. Đây là việc làm thường xuyên, đồng thời cũng là kinh nghiệm quý báu nhất ở huyện Thanh Sơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.  Cấp nào không biết cụ thể hóa thì ở đó, việc “học tập và làm theo” sẽ rơi vào chung chung, hình thức. Muốn cụ thể hóa cho sát thực, đòi hỏi cấp ủy, bộ phận giúp việc của mỗi cấp phải rất linh hoạt, sáng tạo”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định. Vì lý do ấy nên cấp ủy, thủ trưởng các cấp đã bàn bạc kĩ lưỡng những nội dung trước mắt cũng như lâu dài trong hành trình sống, học tập và làm theo Bác.

Đưa chúng tôi xuống các địa phương trong một chiều mưa trắng trời, ông Trần Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Địch Quả  găm vào chúng tôi những điều thật giản dị về thực hiện Chỉ thị 05 ở địa phương, đơn vị mình. Anh Tình cho rằng, Bác thật vĩ đại, nhưng sự vĩ đại của Bác lại được kết tinh từ những tư tưởng, việc làm nhân văn, cụ thể, giản dị và gần gũi nhất. Vậy nên, học Bác cũng thật khó mà lại chẳng khó chút nào. Như để đỡ lời cho tâm ý nghe như xa mà lại rất gần của anh, ông Đinh Công Hải - Bí thư Chi bộ Khu Lóng cho biết: Chủ tịch xã dù còn trẻ, nhưng là người dám nghĩ, dám làm. Ngoài việc chung, gia đình đồng chí Trần Văn Tình là tấm gương phát triển kinh tế hộ gia đình trong toàn xã. Anh Tình tranh thủ ngày nghỉ, cùng gia đình lăn lộn khắp nơi để tìm cách chuyển đổi phương thức trồng trọt, chăn nuôi. Riêng với  nhiều tấn gà chất lượng cao mỗi năm được bán ra đã mang lại khoản thu đáng kể cho gia đình. Ngoài phát triển cho gia đình, anh còn tận tụy hướng dẫn, giúp đỡ bà con địa phương, vì thế ai cũng tin người cán bộ nói được, làm được này. Nhất là tới đây, Địch Quả sẽ cán đích xã nông thôn mới, càng làm nhân dân tin hơn và làm theo. 

Theo như ông Hà Văn Thái,  từ khi có Chỉ thị 05,  các phong trào ở địa phương đã được đẩy lên thành cao trào với những chỉ tiêu chi tiết, việc làm chi tiết, con người cụ thể, thời gian cụ thể. Tinh thần “cụ thể hóa” các chỉ thị của cấp trên của các tổ chức đảng trong toàn xã  diễn ra khá phong phú.  Toàn bộ đảng viên trong xã đều tự nguyện, tự giác thực hiện “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và lấy việc làm cụ thể để thể hiện tinh thần ấy...

Không chủ quan khi nói rằng, tinh thần “cụ thể hóa” Chỉ thị 05 thấm rất sâu vào các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện Thanh Sơn và chính việc thấm sâu  ấy, đã mang lại những hiệu quả lớn trong thực hiện nhiệm vụ ở huyện.  

Kim Chi - Tiến Mạnh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang