Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao:

Tích cực học và làm theo Bác

Thứ hai, 09/04/2018, 08:12:24
Print + | - Font Size: A
Tích cực học và làm theo Bác

Tích cực học và làm theo Bác

A Font Size: - | +

dong-bao-san-pham-npk-s-ham-luong-cao-tai-day-chuyen-npk-so-4-1523236418

Công nhân bộ phận đóng bao sản phẩm NPK luôn tuân thủ đúng quy trình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tích cực học tập và làm theo Bác.

PTĐT-Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao khắc phục khó khăn, tập trung quản lý tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty cho biết: “Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa, Đảng ủy Công ty thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề còn nổi cộm ở đơn vị; tích cực nêu gương người tốt, việc tốt...”

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào chủ đề của từng năm, Đảng ủy Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị sát với tình hình thực tế của đơn vị, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch của cấp mình, triển khai cho cán bộ, công nhân viên viết đăng ký phấn đấu thực hiện các chủ đề. Năm 2017, Đảng ủy đã lựa chọn nội dung “Tập trung vào một số vấn đề nổi cộm cần giải quyết ngay trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm củng cố vị thế của Công ty trên thị trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập” để làm khâu đột phá. Từ đó, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, đi sâu, bám sát tình hình thị trường, khắc phục khó khăn về biến động giá nguyên liệu đầu vào, đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm, áp dụng linh hoạt cơ chế bán hàng, duy trì các dây chuyền sản xuất ổn định với sản lượng hợp lý, coi trọng chất lượng sản phẩm... Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã đạt mục tiêu đề ra, được Tập đoàn hóa chất Việt Nam đánh giá là một trong 5 đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất năm 2017...

Công tác chỉ đạo, xây dựng và bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình, tiên tiến được Đảng ủy Công ty chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt là việc nêu gương của cán bộ, lãnh đạo quản lý và các cấp ủy. Đảng ủy đã lựa chọn và xây dựng mô hình “Phong trào sáng kiến tiết kiệm”, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Do vậy, mỗi cá nhân ở các vị trí làm việc đều tích cực thay đổi tác phong, trách nhiệm, đề xuất những giải pháp, biện pháp hợp lý, cải tiến máy móc, thiết bị, cải thiện môi trường làm việc từ đó nâng cao hiệu quả làm việc cũng như năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu sản xuất góp phần tích cực vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Đảng ủy Công ty gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị. Nhờ vậy, Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì chế độ sinh hoạt, học tập của các tổ chức cơ sở Đảng. Ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên cao hơn, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thời gian qua chính là tiền đề vững chắc để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang