Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thực hiện Chỉ thị 05 ở các huyện miền núi: Tạo lan tỏa từ những nội dung đột phá

Thứ hai, 10/06/2019, 06:52:34
Print + | - Font Size: A
Thực hiện Chỉ thị 05 ở các huyện miền núi: Tạo lan tỏa từ những nội dung đột phá

Thực hiện Chỉ thị 05 ở các huyện miền núi: Tạo lan tỏa từ những nội dung đột phá

A Font Size: - | +

img9090-1560124461
Lãnh đạo Huyện ủy Cẩm Khê trao đổi về các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn.

PTĐT - Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn. Đặc biệt, đối với các huyện miền núi, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều nhưng nhờ xác định rõ nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm, việc học tập và làm theo Bác đã đạt được những kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng…

Tại Yên Lập - huyện miền núi với 17 xã, thị trấn trong đó có 1 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, 5 xã thuộc CT 229, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định khâu đột phá là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tuỵ, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định rõ những nội dung cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 

Ông Hà Đức Quảng - TUV,  Bí thư Huyện ủy Yên Lập cho biết: Huyện miền núi có số đông cán bộ, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bà con sống chân thành, thẳng thắn, trọng tình và luôn coi trọng sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền vì vậy căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đồng thời dựa trên tình hình thực tế địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn nội dung về nguồn nhân lực làm khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của huyện. Nội dung khâu đột phá này được triển khai gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thông qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Trên cơ sở nội dung và kế hoạch thực hiện khâu đột phá của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Lập đã xác định và xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đột phá ở địa phương, đơn vị mình. Trong đó, Đảng bộ xã Đồng Thịnh đã xác định khâu đột phá: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên; năng lực, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh”. Sau 3 năm triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã có sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng thời gian làm việc; sử dụng tài sản công; có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, gần gũi, chan hòa được quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. 

Chi bộ trường THPT Lương Sơn xác định khâu đột phá: “Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục; kỷ cương, nền nếp, an toàn, lành mạnh, thân thiện; có cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia”. Sau khi triển khai thực hiện cho đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp. Nhờ đó, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng lên... Năm học 2018 - 2019, nhà trường được đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Bên cạnh đó, trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia, dự án: “Nghiên cứu chế tạo lò xử lý khí thải cacbon monooxit và một số độc tố trong xử lý rác thải sinh hoạt” của nhà trường đã đạt giải nhất cấp tỉnh và đạt giải nhì cấp quốc gia...

Đối với huyện Thanh Sơn, thực hiện khâu đột phá: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân” một cách có trọng tâm, trọng điểm, căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, 43/43 chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện xác định nội dung khâu đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị mình. 

Tại xã Địch Quả, Đảng ủy xã đã xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở nội dung khâu đột phá của Đảng ủy, các chi bộ đã triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, xã giữ vững các tiêu chí là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 được lan tỏa mạnh mẽ tới các chi bộ, khu dân cư.

 Tại chi bộ khu Đền Vọng - xã Địch Quả, có hai dân tộc Mường và Kinh cùng sinh sống nhưng bà con luôn đoàn kết một lòng, tích cực chung tay xây dựng khu dân cư trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân dân trong khu đã tích cực vận động xây dựng nhà văn hóa, các tuyến đường liên thôn. Trong 3 năm 2017, 2018, 2019 bà con trong khu đã đóng góp đổ bê tông trên 1.300m đường giao thông liên thôn, 1.200m đường bê tông phục vụ sản xuất với số tiền đóng góp trên 600 triệu đồng và gần 1.000 ngày công lao động...

Qua việc triển khai thực hiện các khâu đột phá ở các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng có thể thấy việc lựa chọn khâu đột phá sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện cho cả nhiệm kỳ và từng năm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào cuộc sống.

Thông qua đó, những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, cũng từng bước được giải quyết dứt điểm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện và xây dựng, triển khai các khâu đột phá ở một số đơn vị, địa phương còn chưa thật sự sáng tạo. Điều này đòi hỏi các chi, đảng bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, có như vậy mới tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05 ở địa phương, đơn vị mình...

Vĩnh Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang