Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Yên Lập đổi thay nhờ học và làm theo Bác

Thứ bảy, 12/10/2019, 05:48:00
Print + | - Font Size: A
Yên Lập đổi thay nhờ học và làm theo Bác

Yên Lập đổi thay nhờ học và làm theo Bác

A Font Size: - | +

t6-den-trang01-1570785019
Giờ học Toán của các em học sinh lớp 9 Trường THCS Hưng Long.

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lập đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nhiều bức xúc, nổi cộm của nhân dân. Nhờ vậy, kinh tế- xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Những năm gần đây, Huyện ủy Yên Lập tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực trong việc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ hơn về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nguy cơ các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; từ đó, nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất, năng lực, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đồng bộ và toàn diện trong khối hành chính Nhà nước theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Trong tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện đã thường xuyên gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản cơ quan, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương, cơ sở. 


t6-den-trang02-1570785044
Người dân xã Minh Hòa đồng tình hưởng ứng làm đường giao thông nông thôn xây dựng NTM.

Việc giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc trong cán bộ và nhân dân được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tập trung giải quyết, nhất là công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân; giải phóng mặt bằng trong thực hiện các chương trình, dự án; hoạt động khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản; tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên... Qua đó, những khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc ở địa phương, đơn vị đã được khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, hướng đến chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như: Đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đặc biệt, tháng 4/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, hiện đại tại UBND huyện Yên Lập và Dự án xây dựng cơ sở giữ liệu đất đai huyện Yên Lập đi vào hoạt động góp phần tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Sau 1 năm đi vào hoạt động, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận các thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, hiện đại góp phần thực hiện minh bạch, công khai hóa thủ tục hành chính; đảm bảo sự bình đẳng, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức, cá nhân; giảm thời gian đi lại, sự phiền hà cho người dân, tổ chức; tăng cường sự giám sát của nhân dân; tạo sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân với chính quyền địa phương.

Huyện cũng đã quan tâm chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; chỉ đạo thực hiện nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn, được nhân dân ủng hộ, không khiếu kiện để đầu tư hạ tầng xây dựng cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, cụm công nghiệp Lương Sơn và Hồ Ngòi Giành. 

Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 13,2%;  số trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn Quốc gia lên 42/59 trường, đạt tỷ lệ 71,2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%, 16/17 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 94,1%. Hệ thống y tế tuyến huyện được đầu tư mạnh mẽ theo hướng xã hội hóa, Trung tâm Y tế huyện hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà điều trị nội trú chung 5 tầng chất lượng cao góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân… Một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy giá trị và hiệu quả, như: Dự án xử lý khẩn cấp kè thoát lũ đoạn từ hồ Thủy Điện đến dốc Đá Thờ, thị trấn Yên Lập giai đoạn 1; Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; Sân vận động huyện; hệ thống thoát lũ từ hồ Thủy Điện đến cầu Bến Sơn; Trung tâm Thương mại huyện Yên Lập.  Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được chú trọng, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trịnh Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang