Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020)

Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác

Thứ ba, 19/05/2020, 06:56:32
Print + | - Font Size: A
Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác

Bác Hồ với Phú Thọ - Phú Thọ làm theo lời Bác

A Font Size: - | +

Kỳ IX: Sáng tạo hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

giaoduc-1589846299
Các đơn vị ngành Giáo dục & Đào tạo Phú Thọ ký cam kết triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ năm 2017.

>>> Kỳ VIII: Phú Thọ với phong trào trồng cây gây rừng theo lời Bác dạy

PTĐT - Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mỗi đơn vị một cách làm hay, sáng tạo

Sau khi Chỉ thị 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị khóa XII được ban hành, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã xác định đây là nội dung quan trọng cần triển khai một cách sáng tạo quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm đưa Chỉ thị vào cuộc sống. Tỉnh đã quán triệt từ tỉnh tới cơ sở với nhiều nội dung, chương trình hành động cụ thể, trong đó, xác định rõ 6 nhiệm vụ cần làm ngay, làm thường xuyên; đồng thời ban hành 10 loại văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 5 đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm là: Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở Y tế và các huyện Tam Nông, Hạ Hòa. Theo báo cáo của các đơn vị này, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TƯ tiến hành nghiêm túc, việc lựa chọn chủ đề và xác định các khâu đột phá gắn với đặc thù của ngành và địa phương. 

Là đơn vị điểm của tỉnh thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã lựa chọn “khâu đột phá” để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho cả nhiệm kỳ: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, vì an ninh Đất Tổ”. Từ đó, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng 4 kế hoạch, 1 chương trình và 6 văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Chỉ thị 05 tới cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhằm thực hiện khâu đột phá của nhiệm kỳ theo từng năm. 

Một trong những giải pháp nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ là đổi mới công tác nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục bố trí Phó trưởng công an huyện phụ trách công tác điều tra và quản lý hành chính không phải người địa phương; đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Đảng ủy cũng lựa chọn 2 đơn vị là Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72) và Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) làm điểm chỉ đạo để nhân ra diện rộng. Đặc biệt, trong năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên “Thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04-CT/BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng” trong toàn lực lượng Công an tỉnh; ban hành “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ”.  

Đối với các huyện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với Nghị quyết TW4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông cho biết: Là đơn vị làm điểm của tỉnh, Tam Nông đã chủ động “đột phá” bằng những việc làm cụ thể như xây dựng mẫu và in, cấp phát cho 41 chi, Đảng bộ trực thuộc “Sổ ghi nhận tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể gắn với các nhiệm vụ chính trị cụ thể, rõ ràng trên tinh thần 4 tự: “Tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông nhiều năm liền được tỉnh công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 và được Trung ương vinh danh tại Chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân dâng Đảng” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xác định khâu đột phá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Căn cứ Quy định 101-QĐ/TƯ của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, các cấp ủy, tổ chức Đảng địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo CBĐV, CCVC đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng gần dân, lắng nghe, đối thoại với dân; chống bệnh thành tích, hình thức, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, thực hiện “nói đi đôi với làm”. Việc ký bản cam kết về trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 7 nội dung cụ thể về: Tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên được nâng cao; việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị được hoàn thiện và bổ sung hằng năm. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND, ngày 12/9/2017 về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ” để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầy đủ năng lực, ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, liêm chính, tận tụy.

Đồng chí Bùi Đình Thi- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05, BTV Tỉnh ủy đã xác định những việc cần làm ngay. Đó là gắn việc học và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa vào nội dung sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kịp thời xây dựng, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay đồng thời đưa tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TƯ 4 vào đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm là hoạt động thường xuyên, tự giác của cấp ủy, tổ chức Đảng, của từng địa phương, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, CCVC. Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả; trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động; góp phần nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chính Văn

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang