Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Yên Lập đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 24/07/2020, 06:40:49
Print + | - Font Size: A
Yên Lập đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Yên Lập đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

A Font Size: - | +

yen-lap-1561280761-1595547732

PTĐT - Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Yên Lập về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào đời sống và trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; nhiều mô hình, điển hình học và làm theo Bác được nhân rộng, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của quê hương.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; từ đó triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, thiết thực cụ thể theo chuyên đề hàng năm. Cùng với học tập, quán triệt chuyên đề, các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thảo luận và hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung học tập, làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là các tổ chức Đảng trên địa bàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, nhân dân đang quan tâm tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, trọng tâm là thực hiện khâu đột phá về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định rõ những nội dung cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị... 

Nội dung khâu đột phá được triển khai gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đột phá tại cơ quan, đơn vị mình. 

Song song với việc thực hiện khâu đột phá, để Chỉ thị 05-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống, làm thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Yên Lập đã tích cực đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trường học và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, trường học trong toàn huyện thực hiện nền nếp nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hàng tháng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thông qua những câu chuyện kể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ đề, chủ điểm, ngày lễ kỷ niệm do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn. Công tác xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây là giải pháp quan trọng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 4 năm BTV Huyện ủy đã khen thưởng đối với 14 tập thể, 23 cá nhân tiêu biểu; huyện có 10 tập thể và cá nhân tiêu biểu được BTV Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng… 

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đảm bảo tốt nội dung đột phá của Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ; chú trọng công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát; phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Bùi Hồng Hoàng 
- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang