Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thứ tư, 13/12/2017, 18:15:46
Print + | - Font Size: A
 Bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII

Bế mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII

A Font Size: - | +

* Thông qua 19 Nghị quyết

img0067-1513163097

Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

>>>Chất vấn sâu 4 nhóm vấn đề thời sự.
>>>Nhiều vấn đề văn hóa-xã hội được giải trình.
>>>Tập trung các giải pháp về ngân sách tài chính và vấn đề môi trường.
>>>Có 47 ý kiến tham gia tại tổ.
>>>Khai mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

PTĐT- Chiều 13-12, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 19 Nghị quyết. Điều này có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2018 và những năm tiếp theo.img0004-1513155717


Trong bài phát biểu buổi chiều ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận các ý kiến tham gia thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh vào các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm cũng như đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018 là một năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Trên cơ sở các dự báo và phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh đã xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp của năm 2018. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Trong năm 2018 sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai đẩy nhanh tiến độ dồn đổi ruộng đất; xây dựng và triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020; tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đẩy mạnh phát triển thương hiệu một số sản phẩm chủ lực, đặc sản; tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh khâu đột phá về phát triển du lịch; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng, giao thông quan trọng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng, chống thất thu thuế; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường; tiếp tục quan tâm, chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Đồng chí khẳng định: Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Vì vậy đòi hỏi phải có sự tập trung, quyết liệt và sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cơ quan dự họp. Đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND và cử tri; triển khai đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 mà HĐND đã thông qua tại kỳ họp. 


img0038-1513155755


Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 4 khâu đột phá, trong đó quan tâm đến tốc độ tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tỉnh đạt 7,5% trở lên; Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn giai đoạn 2017-2020 của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt đến năm 2020. Ưu tiên các dự án sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, sản phẩm có thế mạnh, có giá trị gia tăng cao, thu ngân sách lớn vào đầu tư; Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; tập trung chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; rà soát, đánh giá lại các khoản nợ đọng thuế để thu nộp vào ngân sách Nhà nước; quản lý chặt chẽ  và sử dụng các nguồn vốn, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; Tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường hơn nữa vai trò của HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

img0032-1513155689


Sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.


1ok-1513165470
2ok-1513165470

 

Nhóm PV điện tử

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang