Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Bế mạc kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề

Thứ ba, 17/07/2018, 16:56:25
Print + | - Font Size: A
Bế mạc kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề

Bế mạc kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề

A Font Size: - | +

img5145-1531821418

PTĐT-Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Để hoàn thành đạt và vượt mục tiêu kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh đã xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp của 6 tháng cuối năm 2018 trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chuyển dịch phát triển công nghiệp theo hướng tăng cường thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực vào đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; thu hút, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiến độ đầu tư, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, nâng cao tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh...

img5066-1531821418

Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu cũng đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm như: Các ý kiến, kiến nghị về việc thực hiện quyết định hỗ trợ nhà ở cho người có công; vấn đề đầu thu truyền hình số mặt đất (DVB-T2) cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh; vấn đề cho vay trồng rừng của Ngân hàng Nhà nước; việc thực hiện chính sách xã hội hoá giáo dục, quy hoạch đất, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dành nhiều thời gian để thảo luận và đề ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018; tập trung xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, của các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan mời dự đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại của các ngành, lĩnh vực và dự báo tình hình, thuận lợi, khó khăn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình tiếp tục được cải tiến; lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành đã giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà nhân dân, cử tri và đại biểu HĐND quan tâm, nhiều nội dung đã được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đánh giá cao. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua các nghị quyết tại kỳ họp lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

img5087-1531821418

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu những ý kiến của các vị đại biểu HĐND và cử tri, với các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Quyết liệt triển khai tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chú trọng việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư vào công nghiệp theo hướng tăng cường thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao. Kiên quyết không tiếp nhận, thu hút các doanh nghiệp không đủ năng lực, sử dụng công nghệ lạc hậu trong sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Các địa phương, các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, kiên quyết không để hụt thu ngân sách. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên; giám sát chặt chẽ việc cấp phép, khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhất là việc khai thác cao lanh, cát sỏi tại các các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững theo hướng tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó quan tâm cơ cấu lại hệ thống dịch vụ nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm lợi thế của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới.

img5094-1531821418

Tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch; cần đánh giá lại chất lượng dịch vụ, tìm ra nguyên nhân, hạn chế để khắc phục; tập trung thu hút các tập đoàn, tổng công ty lớn có năng lực vào đầu tư hạ tầng dịch vụ cao cấp; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng và tính cạnh tranh cao. Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đảm bảo tiến độ xây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm an toàn, bền vững Quỹ bảo hiểm y tế.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
 

bang-nghi-quyet-1531825952

Nhóm PV Điện tử

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang