Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

HĐND huyện Tân Sơn đổi mới hoạt động giám sát

Thứ ba, 19/11/2019, 14:44:54
Print + | - Font Size: A
HĐND huyện Tân Sơn đổi mới hoạt động giám sát

HĐND huyện Tân Sơn đổi mới hoạt động giám sát

A Font Size: - | +

giamsat-1574149550
Giám sát kết quả công tác Dân số và phát triển tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn.

PTĐT- Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND huyện Tân Sơn thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng, trọng tâm là tăng cường hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án của huyện, những vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, ngay sau khi HĐND huyện ban hành Nghị quyết về chương trình công tác giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện. Việc lựa chọn hình thức, nội dung giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của hoạt động HĐND như: Giám sát tại các kỳ họp, giám sát chuyên đề, giám sát thông qua việc tiếp xúc cử tri... Qua công tác giám sát, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã có nhiều kiến nghị với UBND huyện, các cơ quan chức năng và các xã tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của HĐND các cấp.

Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các ban của HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để các cơ quan, tổ chức tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao...

Bên cạnh việc giám sát tại các kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện cũng chú trọng triển khai việc giám sát theo chuyên đề, như: Trong 9 tháng năm 2019, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện Tân Sơn đã tiến hành 4 cuộc giám sát trên địa bàn huyện gồm: Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công; giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; giám sát việc thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm...

Nội dung, quy trình các cuộc giám sát được HĐND huyện thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thông qua giám sát, HĐND huyện đã phát hiện những mặt còn hạn chế; từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp để các cơ quan, đơn vị, các xã kịp thời khắc phục, sửa chữa.

img20180531141738-1574149579
Ban Kinh tế xã hội của HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa và thể thao trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Sơn cho biết: Thời gian qua, hoạt động giám sát nói chung và các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Tân Sơn được lựa chọn sát với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện. Hình thức và phương pháp giám sát chuyên đề đã từng bước được đổi mới, từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đến kết luận và kiến nghị giám sát. Giám sát chuyên đề không chỉ nhằm mục đích bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà còn đề cao trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên thực tế, sau giám sát nhiều tồn tại đã chỉ ra được khắc phục; công tác quản lý Nhà nước liên quan được tăng cường. Vì vậy, hiệu quả, chất lượng giám sát chuyên đề ngày càng được nâng lên.

Để hoạt động giám sát của HĐND thực sự dân chủ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cử tri trên địa bàn huyện và mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, HĐND huyện sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND huyện. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 

Tú Anh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang