Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thứ sáu, 30/10/2020, 11:58 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

hdnd-1-1604044777
Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

PTĐT- Ngày 30/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 để thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 9/12 đến ngày 11/12/2020. Kỳ họp sẽ thảo luận các nội dung thường lệ: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân hàng Nhà nước 3 năm 2021-2023; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười; kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII...

hdnd-3-1604044777
Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ cho ý kiến vào 18 nội dung chuyên đề do UBND tỉnh trình; các nội dung Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã thống nhất cho ý kiến giữa 2 kỳ họp của HĐND tỉnh; các nội dung báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân với HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ Mười một của Ủy ban MTTQ tỉnh; báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 26 Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND); Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 05/2019/NQ ngày 16/7/2019 của HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng... Các tổ đại biểu tổ chức họp và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp xong trước ngày 3/12; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp xong trước ngày 31/12/2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến cụ thể vào các nội dung, chương trình của kỳ họp; về lựa chọn các báo cáo trình bày tại kỳ họp…

hdnd-2-1604044777
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về kế hoạch đầu tư công.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu đề nghị để kỳ họp diễn ra thành công, các ban, ngành, đơn vị liên quan cần đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng thời gian, quy định. Các Ban của HĐND thống nhất thời gian, cách thức thẩm tra các báo cáo, đảm bảo các nội dung, số liệu đánh giá phản ánh đúng thực chất tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chỉ tiêu cho phù hợp. Liên quan đến báo cáo kinh tế xã hội năm 2020 và nội dung chuyên đề về các dự án dự kiến trình tại kỳ họp, các sở ngành cần rà soát lại, điều chỉnh bổ sung hợp lý, sát với tình hình thực tế, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công kỳ họp, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn.

Nguyễn Huế

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security