Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Có 36 ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ

Thứ năm, 12/08/2021, 13:32 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cho ý kiến về nội dung mức hỗ trợ giáo viên hợp đồng.

(baophutho.vn) - Trong chương trình làm việc buổi sáng, sau khi nghe các báo cáo, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ. Đã có 36 ý kiến thảo luận ở 5 tổ để đóng góp vào báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Các đại biểu cơ bản thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp này. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành thời gian qua.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đưa ra ý kiến về một số nội dung: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy cao so với mức trung bình trung của cả nước nhưng còn thấp so với một số tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; một số chỉ tiêu thu NSNN chưa đạt so với dự toán; môi trường đầu tư kinh doanh chưa cải thiện rõ rệt; nhiều dự án hoàn thành nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của nhiều dự án; mức hỗ trợ giáo viên hợp đồng hiện nay còn thấp; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, tệ nạn và tội phạm cờ bạc diễn ra ở nhiều địa bàn…

Về nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2021 các đại biểu tham gia ý kiến vào một số nội dung:

Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Tỉnh có cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; có phương án ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP của tỉnh; có giải pháp thu hút các doanh nghiệp, nhà máy chế biến phân hữu cơ để góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.

Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý dứt điểm đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi dồn đổi; hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải quyết tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai như: Cấp trùng giấy chứng nhận QSDĐ trên cùng một diện tích như Vườn Quốc gia Xuân Sơn. 


Lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc: Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm rà soát quy mô, mạng lưới trường lớp để bố trí, sắp xếp lại hợp lý; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp điều kiện dạy và học, đặc biệt trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; có phương án chăm sóc sức khỏe cho người dân trong tình hình phòng, chống dịch bệnh. Đề nghị giữ lại các trạm y tế đã có đối với các xã sáp nhập; tăng cường quản lý Nhà nước về di sản, hoạt động biểu diễn nghệ thuật...

Lĩnh vực pháp chế: Công tác quản lý, xử lý công dân trở về từ vùng dịch và nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh; phân bổ số lượng công an chính quy tại các xã để đảm bảo, phù hợp với tính phức tạp của từng địa bàn; bổ sung các biển cảnh báo, hướng dẫn, tín hiệu giao thông tại các điểm giao, điểm rẽ.

Lĩnh vực dân tộc: Căn cứ Quyết định 2156/QĐ-TTg ngày 25/11/2010 Quy định các xã thuộc vùng chương trình ATK 229 được hưởng các chính sách như các xã thuộc chương trình 135. Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách cho các xã ATK 229 trên địa bàn huyện Yên Lập theo quyết định của Thủ tướng.

Đối với các nội dung chuyên đề trình tại kỳ họp, các đại biểu nhất trí với việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh xem xét nghiên cứu bổ sung thêm các giải pháp về: Duy trì tỷ lệ tham gia BHYT đạt trên 93% theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng như dưới ảnh hưởng của dịch bệnh; quan tâm thực hiện chỉ tiêu đô thị hóa; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn với nhu cầu xã hội; thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện; hướng dẫn cụ thể mức trợ giúp xã hội đối với các nhóm đối tượng được hưởng tránh việc trùng lắp, chồng chéo giữa các chính sách; bổ sung mở rộng nhóm đối tượng khó khăn chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP cần được hỗ trợ; xử lý dứt điểm nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai...

Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận và giải trình tại hội trường.

Nhóm PV Điện tử

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security