Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX

Thứ tư, 01/12/2021, 17:27 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A


Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

(baophutho.vn) - Ngày 1/12, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận, góp ý các nội dung: Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Quy định các mức chi cụ thể về việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Giám đốc Sở Y tế trình bày nội dung Tờ trình Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm nhấn mạnh: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Dự thảo các Nghị quyết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Ban Văn hoá – Xã hội đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi thẩm tra, chỉnh sửa một số nội dung cụ thể đối với các dự thảo Nghị quyết như: tên gọi của Nghị quyết; căn cứ, thẩm quyền ban hành Nghị quyết; bố cục dự thảo Nghị quyết; bổ sung quy định hiệu lực thi hành Nghị quyết và chỉnh sửa một số nội dung cụ thể tại các Điều trong các dự thảo Nghị quyết cho phù hợp…

Lê Hoàng

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security