Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN BÀI KHÁC
Thảo luận Luật An toàn Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

11/11/2020

Thảo luận dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10/11/2020

PTĐT - Chiều 10/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự

09/11/2020

Từ ngày 9-13/11, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời biểu quyết một số dự thảo luật, nghị quyết.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội

03/11/2020

PTĐT - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 03.11 Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội

02/11/2020

PTĐT - Sáng 2/11 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Mười, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021.

Ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV

26/10/2020

PTĐT - Ngày 26/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ sáu theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

24/10/2020

PTĐT - Ngày 24/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5 theo hình thức trực tuyến tại Hội trường với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

23/10/2020

PTĐT - Ngày 23/10, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc theo hình thức trực tuyến tại Hội trường với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.