Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Thứ sáu, 03/11/2017, 16:08:32
Print + | - Font Size: A
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)

A Font Size: - | +

unnamed-1509707831
Đại biểu Đinh Thị Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội trường.

PTĐT- Chiều 03-11, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Đây là dự luật được Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 4; trước đó tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Theo Báo cáo tình hình nợ công năm 2016, ước thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018 của Chính phủ gửi các Đại biểu Quốc hội, tính đến cuối năm 2016, nợ công là 2.863.868,9 tỷ đồng (bằng 63,6% GDP), nợ Chính phủ là 2.368.209 tỷ đồng (bằng 52,6% GDP), nợ được Chính phủ bảo lãnh là 461.616 tỷ đồng (bằng 10,25% GDP), nợ chính quyền địa phương là 34.043 tỷ đồng (bằng 0,76% GDP). Dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 62,6% GDP; dư nợ Chính phủ khoảng 51,8% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 45,2% GDP. Tất cả đều nằm trong giới hạn cho phép.

Báo cáo về kế hoạch vay và trả nợ năm 2018, Chính phủ dự kiến nhu cầu vay bù đắp bội chi Ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, vay mới để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng và vay nước ngoài về cho vay lại khoảng 40.000 tỷ đồng. Ước tính đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, dư nợ Chính phủ ở mức khoảng 52,5% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP, nằm trong giới hạn cho phép.

Thống nhất với nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội về đầu mối quản lý nợ công, đại biểu Đinh Thị Bình, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc quy định Chính phủ  thống nhất quản lý nợ công sẽ mang lại lợi ích: Gắn được trách nhiệm vay, trách nhiệm phân bổ, trách nhiệm sử dụng với trách nhiệm cân đối nguồn và trách nhiệm trong thất thoát, lãng phí; Góp phần giảm được biên chế, tăng tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức; Tăng niềm tin và giảm phiền hà cho đơn vị sử dụng vốn vay do chỉ làm việc với một đầu mối. Tuy nhiên, theo đề nghị của Chính phủ thì việc ký kết vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài vẫn dàn trải ở 3 cơ quan trong khi chỉ có một cơ quan tổng hợp, cân đối nguồn để trả nợ; đại biểu Đinh Thị Bình cho rằng đề xuất trên còn bất cập, chưa xửa lý được những hạn chế, yếu kếm đã tồn tại từ nhiều năm nay trong quản lý nợ công: Chưa thực hiện được đầy đủ chủ trương tại Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Chưa đáp ứng được yêu cầu về cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc “Một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chủ trì chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Đại biểu đề nghị thống nhất phương án “Chỉ có một cơ quan chủ trì đàm phán, ký kết các thỏa thuận vay thương mại, vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chỉnh phủ”.

Về Chỉ tiêu nợ công, nhiều ý kiến của các vị đại biểu thống nhất với quy định tại dự Luật, theo đó Chỉ tiêu an toàn nợ công là hệ thống chỉ tiêu quy định mức trần và ngưỡng cảnh báo về nợ do Quốc hội quyết định trong từng thời kỳ nhằm bảo đảm bền vững nợ công.

Về Quỹ Tích luỹ trả nợ, theo các đại biểu Quỹ Tích luỹ trả nợ được Chính phủ thành lập nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ. Việc quản lý tích lũy trả nợ phải đảm bảo yêu cầu: Bảo đảm thu đúng, thu đủ và sử dụng nguồn vốn của Quỹ; Bảo đảm tính thanh khoản, an toàn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Quỹ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ; Thực hiện công tác kế toán, kiểm toán và công khai tài chính theo quy định của pháp luật…. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ Tích lũy trả nợ phải được bảo toàn, phát triển theo thứ tự ưu tiên sau đây: Bảo đảm an toàn; Bảo đảm tính thanh khoản; Bảo đảm hiệu quả.
 
Sáng cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang