Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

Thứ sáu, 10/11/2017, 13:47:00
Print + | - Font Size: A
Thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

Thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

A Font Size: - | +

unnamed-1-1510296926

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chủ trì phiên thảo luận.

PTĐT- Sáng 10-11, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, Thái Bình thảo luận tại tổ vào dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận.

Hoạt động đo đạc và bản đồ (ĐĐ&BĐ) có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các kết quả, sản phẩm ĐĐ&BĐ cơ bản quốc gia phục vụ quản lý, quy hoạch lãnh thổ; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước về ĐĐ&BĐ đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý và triển khai các hoạt động ĐĐ&BĐ trên phạm vi cả nước, gồm 2 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và khoảng 80 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng. Các văn bản quy phạm pháp luật về ĐĐ&BĐ được ban hành trong thời gian qua đã bước đầu đáp ứng được công tác quản lý Nhà nước cũng như việc thực thi pháp luật về ĐĐ&BĐ. 

Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước và tổ chức triển khai hoạt động ĐĐ&BĐ còn một số vấn đề tồn tại như: Hoạt động ĐĐ&BĐ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hoạt động đo đạc còn chồng chéo, lãng phí; việc quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu chia sẻ, sử dụng chung... Việc xây dựng dự án Luật lần này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động ĐĐ&BĐ, khắc phục tình trạng đo đạc chồng chéo, lãng phí; thúc đẩy thương mại hóa thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ và xã hội hóa hoạt động ĐĐ&BĐ… phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Làm rõ một số nội dung trong dự luật, đại biểu Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho biết: Quy định về bản đồ hành chính trong dự luật đề cập đến 3 loại: Bản đồ hành chính toàn quốc, bản đồ hành chính cấp tỉnh, bản đồ hành chính cấp huyện. Tuy nhiên Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định các cấp hành chính gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính đặc biệt. Đại biểu đề nghị bổ sung vào quy định bản đồ hành chính Việt Nam thêm các loại bản đồ hành chính cấp xã và bản đồ hành chính đơn vị hành chính đặc biệt. 

Về xã hội hóa công tác ĐĐ&BĐ: Xã hội hóa hoạt động ĐĐ&BĐ ngày càng phát triển. Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ĐĐ&BĐ rất đa dạng; Hoạt động của các đơn vị ĐĐ&BĐ góp phần hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về địa chính, đất đai được chính xác. Đại biểu Cao Đình Thưởng đề nghị luật hóa vẫn đề xã hội hóa công tác ĐĐ&BĐ để có biện pháp quản lý thích hợp, phát huy tiềm năng của tất cả các lực lượng trong xã hội và sử dụng tốt nhất thành quả ĐĐ&BĐ một cách hiệu quả và kinh tế.

Về quản lý Nhà nước về ĐĐ&BĐ (Chương VIII): Dự thảo Luật đã quy định về phân công, phối hợp, phân cấp khá rõ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT, các bộ và UBND các cấp trong quản lý Nhà nước về ĐĐ&BĐ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu làm rõ một số vấn: Quy định cụ thể nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương có liên quan để bảo đảm sự thống nhất, tăng tính chủ động, đồng thời hạn chế thủ tục hành chính không cần thiết; Tính hợp lý bố cục các quy định về quản lý Nhà nước về ĐĐ&BĐ để tránh việc thể hiện ở quá nhiều chương, điều trong dự thảo Luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi theo dõi và áp dụng vào cuộc sống.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang