Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thứ hai, 10/06/2019, 18:15:17
Print + | - Font Size: A
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

A Font Size: - | +

PTĐT - Bước sang tuần làm việc cuối cùng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 10/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trước khi tiến hành phiên thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 với 92,15% đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, tại Kỳ họp thứ Chín, QH sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2020; báo cáo về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tám và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. QH cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH. Ngoài ra, QH xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Tại Kỳ họp thứ Mười, QH sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án…

Thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, đối với việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh giữ nguyên như quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là 2 người. Theo đại biểu, đây là sự kế thừa từ quy định trước đó của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nâng lên thành Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh không phải là chức danh tăng thêm hoàn toàn mới. Mặt khác, theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân ngoài việc quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh còn quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế chính sách trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên phải tham gia vào các hoạt động giám sát, các hội nghị, cuộc họp của địa phương nên 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ không thể đảm đương hết công việc, dẫn tới quá tải. Vì vậy việc nhận định bố trí mỗi tỉnh 2 chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân dẫn đến tăng số lượng Phó Chủ tịch, tăng biên chế là chưa thật sự thuyết phục.

Về sửa đổi cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, nhiều ý kiến nhất trí với phương án quy định Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, vì thực tế với hoạt động hiện nay của Hội đồng nhân dân cấp huyện không nhất thiết phải có 02 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Cho rằng cần phải có đánh giá tác động cụ thể của vấn đề một cách khoa học và hết sức thận trọng trước khi ra quyết định, đại biểu Cao Đình Thưởng chia sẻ.

Về sửa đổi cơ cấu Hội đồng nhân dân cấp xã, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho biết, quy định bổ sung Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm có Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 1 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân là phù hợp. Việc quy định thêm các Ủy viên là Trưởng ban Hội đồng nhân dân sẽ góp phần đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể quyết định theo đa số, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đối với một số nội dung chưa được đề cập rõ tại dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Cao Đình Thưởng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cụ thể hóa một số quy định: Một là, làm rõ địa vị pháp lý và chức năng nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân, nhất là Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc xem xét Thường trực Hội đồng nhân dân được làm gì, quyết định những vấn đề như thế nào, nhất là số lượng. Hai là, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành quy định “Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công”. Tuy nhiên, Luật hiện hành lại không đề cập đến các điều kiện cần thiết để tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ nêu trên cũng như hướng dẫn về cơ chế hoạt động cho tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Ba là, bổ sung quy định thủ tục, trình tự bầu ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để đảm bảo thực quyền, nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm sát quyền lực của Hội đồng nhân dân.

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang