Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Thứ ba, 22/10/2019, 17:58:13
Print + | - Font Size: A
Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

A Font Size: - | +

22-10-1571741889

PTĐT - Chiều 22/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và các Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, Tiền Giang cùng tham gia thảo luận.

anh-depimg1395-1571641429-1571741932

Năm 2019 mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức từ xung đột của khu vực và thế giới, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm thấp hơn so với năm 2018, những tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh... nhưng năm 2019 tiếp tục là năm đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, là năm thứ hai có tốc độ tăng trưởng khá, đạt tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát đã được Quốc hội đề ra: Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn; tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, lạm phát được kiểm soát dưới 3% và bội chi ngân sách đạt 3,4% GDP... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Cải cách hành chính, tư pháp được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng...

01-1571627799-1571741946

Thảo luận tại tổ, các đại biểu cho rằng để thấy rõ hơn những kết quả đạt được và tiếp tục duy trì những thành tựu nêu trên, bảo đảm tính bền vững trong phát triển kinh tế, đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn một số vấn đề về: Một là, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt mức cao so với nhiều năm trước; đề nghị phân tích rõ động lực và chất lượng của tăng trưởng trong thời gian qua để có thể áp dụng cho việc tăng trưởng GDP năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Đồng tình với quan điểm, đại biểu Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Chính phủ cần làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến GDP, trong các yếu tố ảnh hưởng thì yếu tố nào chưa vững chắc. Hai là, phân tích cụ thể kinh nghiệm kiềm chế lạm phát trong bối cảnh giá một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước quản lý tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tăng giá (giá bán điện bình quân tăng, giá dịch vụ y tế tăng). Ba là, Kết quả thu NSNN ước vượt dự toán các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tỷ lệ thấp và khả năng ước thực hiện không đạt so với dự toán; tình trạng nợ đọng thuế còn lớn, nhất là khoản thuế không có khả năng thu hồi...

02-1571357955-1571742000

Năm 2020 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; bảo hộ thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng và tội phạm ngày càng gia tăng. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020 gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP.

Về mặt xã hội, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%. Về mặt môi trường, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%...

Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị Chính phủ tập trung làm rõ:  Một là, phân tích rõ hơn căn cứ xây dựng chỉ tiêu tăng GDP thông qua các yếu tố đóng góp vào GDP năm 2020 (so sánh với năm 2019) như tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình, chi tiêu của Chính phủ, đầu tư tích lũy tài sản. Hai là, chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Ba là, báo cáo cụ thể về điện sản xuất và năng lực cung ứng điện trong nước hiện nay, để làm cơ sở cho việc cân đối về điện trong năm 2020.

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang