Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Thứ ba, 12/11/2019, 16:05:07
Print + | - Font Size: A
Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

A Font Size: - | +

12-11-1573549615

PTĐT - Chiều 12/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

Đa số các ý kiến cho rằng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Việc sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 18 với mục đích làm tăng cường vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị đặc biệt vai trò về cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước để thực hiện các quyền về lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Theo đại biểu Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, sau 3 năm thực hiện Luật tổ chức Quốc hội đã đạt được rất nhiều kết quả nhưng khi so sánh với các luật khác thì Luật Tổ chức Quốc hội còn một số vấn đề thiếu đồng bộ còn chống chéo, thiếu thống nhất như: Chồng chéo với Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Cán bộ, công chức, Luật ngân sách Nhà nước... vì vậy việc sửa đổi lần này là một tất yếu, cần thiết.

Liên quan đến tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Đại biểu Cao Đình Thưởng cho rằng: Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phần hiện mang tính mặt trận cao như đủ các giới, ngành; hoạt động tại nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực... cho nên tính đại diện rất cao nhưng hiệu quả chất lượng thì chưa tương xứng. Theo đại biểu, để chuyển mình từ một Quốc hội tham luận sang Quốc hội thảo luận, tranh luận; Quốc hội phải chất lượng, chuyên nghiệp, phải có một lượng đại biểu giỏi về làm luật nhưng cũng phải có một lượng đại biểu giỏi về hoạt động thực tiễn, bám cơ sở, nắm tình hình cơ sở. Vì vậy, theo đại biểu Quốc hội phải hướng tới chuyên nghiệp hóa, đại biểu mang tính chuyên nghiệp, có trình độ lý luận, trình độ pháp luật, trình độ về thực tiễn và phải có tâm, phẩm chất vì đại biểu là đại biểu của dân nên cần nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách nhưng ít nhất phải đảm bảo tỷ lệ 35%.

Đề cập đến Đoàn đại biểu Quốc hội, dự thảo quy định. Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn do Đoàn đại biểu Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội của Đoàn và được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định số lượng và phê chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội. Theo đại biểu Cao Đình Thưởng, quy định trên sẽ tính đến trường hợp địa phương không tìm được đại biểu chuyên trách hoặc đại biểu chuyên trách chuyển công tác khỏi địa phương; tuy nhiên cần có quy định Phó trưởng đoàn là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để giúp đồng chí Trưởng đoàn thực hiện các nội dung tham mưu liên quan đến hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Liên quan đến mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan tại địa phương, đại biểu Cao Đình Thưởng cho rằng quy định về vị thế, địa ví pháp lý của Đoàn ĐBQH tỉnh chưa tương xứng với vai trò, yêu cầu hoạt động cho nên cần quy định rõ vị thế, địa ví pháp lý của Đoàn ĐBQH tỉnh một cách thấu đáo, cẩn trọng trong thời gian tới.

Về chủ trương sáp nhập 3 Văn phòng: HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh. Theo đại biểu Cao Đình Thưởng, nội dung này đã được nêu tại Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành TW Đảng nhưng theo quan điểm của đại biểu: Việc sáp nhập, giảm đầu mối, tinh giảm biên chế là hết sức cần thiết nhưng không nên sáp nhập bằng mọi giá nếu sáp nhập những cơ quan, đơn vị có chức năng khác nhau vì việc sáp nhập chỉ mang tính cơ học điều này gây khó khăn cho tổ chức hoạt động và thực thi nhiệm vụ. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND có chức năng tham mưu, phục vụ cho Quốc hội, HĐND, Văn phòng UBND tham mưu cho cơ quan chấp hành, cơ quan hành chính nên quy định về chức năng, nhiệm vụ rất khác nhau. Vì vậy theo đại biểu, nếu sáp nhập chỉ nên sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND vì có nhiều nét tương đồng.

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang