Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Nhân sự mới tháng 10 năm 2019

PTĐT - Trong tháng 9 năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến và thông báo nghị quyết, kết luận của Ban...

TIN BÀI KHÁC
Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

21/07/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận nhiệm vụ mới.

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

12/07/2017

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bổ nhiệm nhân sự các Bộ: Công an, Tài chính, Y tế, GTVT...

12/07/2017

Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo vừa các trao quyết định bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị.

Ủy ban Kiểm tra TW kết luận về các tổ chức, cá nhân vi phạm

03/07/2017

Ngày 3/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp kỳ thứ 15 của Ủy ban như sau:

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24/06/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kiện toàn nhân sự cấp cao MTTQ Việt Nam

23/06/2017

Sáng 22/6 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa VIII)...

Tiểu sử tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

22/06/2017

Ngày 22/6, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khoá VIII đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng...