Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhân sự mới tháng 8 năm 2018

Thứ năm, 09/08/2018, 10:28 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

PTĐT- Trong tháng 7 năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến và thông báo nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ như sau:

-    Điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với đồng chí Bùi Đình Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông, kể từ ngày 01/8/2018.

-    Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tam Nông, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Vương Đức Thủy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, kể từ ngày 01/8/2018.

-    Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 01/8/2018, đối với đồng chí Trần Quang Tuấn - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập.

-    Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Lâm Thao, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Hoài Giang - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, kể từ ngày 01/8/2018 và giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao nhiệm kỳ 2016-2021.

-    Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lập, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, kể từ ngày 01/8/2018 và giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2016-2021.

-    Điều động đồng chí Cầm Hà Chung - Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lập đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, kể từ ngày 01/8/2018 và giới thiệu để hiệp thương bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019.

-    Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Đinh Phúc Hạnh - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, kể từ ngày 01/8/2018.

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security