Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhân sự mới tháng 11 năm 2018

Thứ năm, 06/12/2018, 15:24 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

PTĐT- Trong tháng 11 năm 2018, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến và thông báo nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ như sau:

-    Báo cáo kết quả bầu bổ sung các đồng chỉ Ủy viên Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 03 đồng chí: Đồng chí Dương Hòang Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Đình Thi - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

-    Phân công đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phụ trách toàn diện Đảng bộ tỉnh, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoạt động của Tỉnh ủy Phú Thọ từ ngày 01/12/2018 cho đến khi kiện toàn được chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

-    Phân công đồng chí Vi Trọng Lễ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách và lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 01/12/2018 cho đến khi kiện toàn được Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

-    Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

-    Nhất trí bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ 16/11/2018 đối với đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-    Nhất trí giới thiệu ứng cử bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-    Nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

-    Nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

-    Nhất trí chủ trương điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính ủy Quân khu 2 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ.

-    Nhất trí chủ trương bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đối với đồng chí Đinh Quốc Hùng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

-    Nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Đỗ Thanh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

-    Nhất trí giới thiệu ứng cử bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Thủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phạm Quang Phúc - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Thủy.

- Nhất trí giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối vói đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức huyện ủy Thanh Thủy.

-    Nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Chủ tịch Hội Tin học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

-    Nhất trí cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ đối với đồng chí Nguyễn Quốc Trụ - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ.

B.T

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security