Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhân sự mới tháng 9 năm 2019

Thứ tư, 04/09/2019, 14:54 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Trong tháng 8 năm 2019, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến và thông báo nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ như sau:

-Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 05/9/2019, đối với đồng chí Vương Thị Bẩy - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

-Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 05/9/2019, đối với đồng chí Trần Văn Khai - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ.

-Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ, kể từ ngày 05/9/2019, đối với đồng chí Đặng Chí Thành - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Việt Trì, nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

-Nhất trí giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn.

-Nhất trí giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2016-2021, đốí với đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba.

-Nhất trí giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2016- 2021, đối với đồng chí Đỗ Xuân Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba.

-Nhất trí giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với đồng chí Nguyễn Trung Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba.

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security