Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nhân sự mới tháng 8 năm 2020

Thứ năm, 06/08/2020, 07:59 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Trong tháng 7 năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến và thông báo nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ như sau:

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức, vụ Bí thư Thị ủy Phú Thọ, nhiệm kỵ 2020-2025, kể từ ngày 04/8/2020 đối với đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Việt Trì, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 29/7/2020; đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lập.

- Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Phạm Văn Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông.

- Nhất trí chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chât Lâm Thao, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 28/7/2020 đối với đồng chí Phạm Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

- Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Phạm Tiến Đạt -Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Ba.

- Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Đặng Việt Thắng - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 28/7/2020 đối với đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Quách Hải Lý - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lập, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 30/7/2020 đối với đồng chí Hà Vỉệt Hùng - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Bùi Thị Thu Hồng -Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Nguyễn Hải Quân -Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Son.

- Nhất trí bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Hoàng Công Thắng- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chinh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nhất trí điều động, chỉ đinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026, kể từ ngày 06/8/2020 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng - Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lập, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 30/7/2020 đối với đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Trưởng phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải.

- Nhất trí điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Ngô Tiến Đức - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Nhất trí điều động, chỉ định tham gia Ban Châp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026, kể từ ngày 01/8/2020 đối với đồng chí Nguyễn Đức Lương - Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Nhất trí bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đối với đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- Nhất trí giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ: Chủ tịch UBND huyện cẩm Khê nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Cù Xuân Ân - Phó Bí thư Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện cẩm Khê nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Thị Thu Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Phó Chủ tịch UBND huyện cẩm Khê nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Tân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security