Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN BÀI KHÁC
Chống sinh hoạt chi bộ theo kiểu hình thức

5 ngày, 1 giờ trước

PTĐT - Nguyên là cán bộ, đảng viên ở một cơ quan cấp huyện nghỉ hưu, có sức khỏe, kinh nghiệm công tác lại nhiệt tình nên khi về tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư...

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

6 ngày, 19 giờ trước

Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Gần 43.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng

7 ngày, 16 giờ trước

PTĐT - Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng dự thảo văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chi, đảng bộ trong tỉnh đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp.

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác ASEAN-LHQ trong gìn giữ hòa bình

15/09/2020

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, đánh giá hoạt động gìn giữ hòa bình là công cụ quan trọng của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

14/09/2020

PTĐT - Ngày 14/9, tại chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Xuân Khai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đá Cạn - Nghị quyết chưa “bám rễ” đất nghèo ! 

14/09/2020

PTĐT - 5 năm trước đây, sau  nhiều năm trăn trở với câu chuyện thoát nghèo cho bản người Dao Đá Cạn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

11/09/2020

Đến nay, Tiểu ban văn kiện đã nhận được báo cáo tổng hợp gửi ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Hội đồng lý luận Trung ương, một số tổ chức đảng và cá nhân.

Không nên chủ quan

10/09/2020

PTĐT - Từ ngày chi bộ khu 10 được đảng viên 76 tặng cho một bộ máy vi tính, ông Mai, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư không phải nhờ đứa cháu nội đang học lớp 8 ...