Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách

PTĐT - Ngày 15/7, Ban Kinh tế TƯ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm...

TIN BÀI KHÁC
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

2 ngày, 19 giờ trước

PTĐT- Ngày 13/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020...

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm

2 ngày, 21 giờ trước

PTĐT- Sáng ngày 13/7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Hạ Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Mười lăm...

Xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS: Cách làm hay, xây trụ cột

2 ngày, 5 giờ trước

PTĐT - Là tỉnh miền núi có trên 1,46 triệu người với 50 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó DTTS có khoảng 250 nghìn người, chiếm 17% dân số toàn tỉnh, Phú Thọ thường xuyên chú trọng công tác dân tộc...

Đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa hiện nay

2 ngày, 5 giờ trước

PTĐT- “Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng ta xác định là một nguy cơ của cách mạng Việt Nam...

Tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo

3 ngày, 7 giờ trước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh, khoá XVIII thành công tốt đẹp

6 ngày, 20 giờ trước

PTĐT - Sau hai ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng.

Kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn

6 ngày, 22 giờ trước

PTĐT - Kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XVIII, đã có 21 lượt ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, tập trung vào các nhóm lĩnh vực liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

Chất vấn nhóm vấn đề chính sách xã hội, nội vụ và giáo dục

6 ngày, 22 giờ trước

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19.