Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Trên 21.100 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần...

PTĐT - Sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổng hợp có 8.306 lượt ý kiến tham gia góp ý vào Dự...

TIN BÀI KHÁC
Đá Cạn - Nghị quyết chưa “bám rễ” đất nghèo ! 

14/09/2020

PTĐT - 5 năm trước đây, sau  nhiều năm trăn trở với câu chuyện thoát nghèo cho bản người Dao Đá Cạn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn...

Kỳ III: Giải bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

09/09/2020

PTĐT - Qua số liệu thống kê cho thấy, hiện nay Phú Thọ đang trong thời kỳ dân số vàng với nguồn cung lao động dồi dào, ổn định; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70%...

Kỳ II: “Đất gọi chim về”

08/09/2020

PTĐT - Như chúng tôi đã trình bày trong kỳ trước, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Phú Thọ đã có những chính sách kịp thời nhằm kích cầu, thu hút, tạo môi trường thuận lợi...

Nhân lực khơi… nội lực

07/09/2020

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp...

Thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa” 

02/09/2020

PTĐT - Với tinh thần thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy...

Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

01/09/2020

PTĐT - Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện gặp nhiều khó khăn...

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

30/08/2020

PTĐT - Ngày 30/8, tại Bia kỷ niệm truyền thống thuộc xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa - nơi Tỉnh ủy đặt trụ sở làm việc trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp...

Kiểm tra thực hiện dân chủ tại huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa

27/08/2020

PTĐT - Trong hai ngày 26, 27/8 Đoàn công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,...