Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỳ IV: Cần giải pháp đồng bộ “5 trong 1”

PTĐT - Vượt qua những “rào cản”, khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư...

TIN BÀI KHÁC
Phùng Xá: Khi Nghị quyết hợp lòng dân

12/09/2019

PTĐT - Trước khi thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dồn đổi ruộng đất và Nghị quyết số 54/NQ-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Khê về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp...

Góc nhìn đa chiều trong thực hiện Quy định 76 (kỳ 3)

10/09/2019

PTĐT - Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý ĐV theo QĐ76, việc tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin giữa cấp ủy nơi ĐV đang công tác với cấp ủy cơ sở nơi ĐV cư trú có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tạo sự gắn kết, thắt chặt công tác giám sát ĐV ở cả 2 chiều.

Góc nhìn đa chiều trong thực hiện Quy định 76 (Kỳ 2)

09/09/2019

PTĐT - Bên cạnh phát huy những mặt tích cực, trong thực hiện QĐ76 vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Đó không chỉ là sự bất cập trong mối liên hệ giữa ĐV76 với cấp ủy nơi cư trú mà còn là sự thiếu kết nối giữa 2 cấp ủy, từ đó tạo nên những “khoảng trống” trong công tác quản lý 2 chiều, hình thành những “góc khuất” trong thực hiện QĐ76.

Góc nhìn đa chiều trong thực hiện Quy định 76 (Kỳ 1)

08/09/2019

PTĐT - Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 76 (QĐ76) ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị đến nay đã tròn 19 năm.

Kỳ 3: “Dân vận khéo” để kéo nhân dân

08/09/2019

PTĐT - Từ thực tiễn cho thấy, để nhân dân hiểu, ủng hộ tham gia thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần phải làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bằng phương thức phù hợp, hiệu quả gắn với nâng cao đời sống...

Kỳ 2: Kiên trì vượt khó

07/09/2019

PTĐT - Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, công tác dân vận góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Dân vận khéo” vì lợi ích nhân dân - tăng cường sức mạnh cho Đảng

06/09/2019

PTĐT - Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Để công tác dân vận thực sự vì lợi ích nhân dân, tăng sức mạnh cho Đảng, những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, trở thành cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày một phát triển.

Hạ Hòa:  Khi dân đồng thuận

29/08/2019

PTĐT - Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2020, huyện Hạ Hòa đã chủ động rà soát các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã và phân loại hành chính cấp xã theo tiêu chuẩn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.