Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Lâm Thao “tự soi”, “tự sửa”

(baophutho.vn) - Xác định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối...

TIN BÀI KHÁC
Hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Đoan Hùng

30/12/2021

(baophutho.vn) - Thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2019-2021, huyện Đoan Hùng đã sắp xếp, sáp nhập các xã Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan thành xã Hùng Xuyên; Phương Trung, Phong Phú, Quế Lâm thành xã Phú Lâm...

Nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng

29/12/2021

(baophutho.vn) - Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ...

MTTQ huyện Thanh Thủy tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

28/12/2021

(baophutho.vn) - Phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Thanh Thuỷ luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sát cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân để tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong thời điểm gặp nhiều khó khăn do ảnh...

Kỳ II: Những “cánh tay nối dài” của Đảng trong doanh nghiệp

24/12/2021

(baophutho.vn) - Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) là giải pháp để đưa Phú Thọ trở thành tỉnh công nghiệp công nghệ cao vào năm 2030. Trên hành trình này, việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động làm tiền đề thúc đẩy các DNNNN trên địa bàn phát triển bền vững là vấn đề được quan...

Khẳng định vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

23/12/2021

(baophutho.vn) - Những năm qua, xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) được tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng, tạo cơ sở, động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các DNNNN, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh công nghiệp...

Tạo chuyển biến tích cực trong “tự soi, tự sửa”

16/12/2021

(baophutho.vn) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ...

Hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

16/12/2021

(baophutho.vn) - Qua bẩy năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (gọi tắt là Chỉ thị 40), với sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hoạt động tín dụng chính sách (TDCS) trên địa bàn tỉnh không chỉ tăng trưởng về quy mô, chất...

Khẳng định vai trò, phát huy sức mạnh

13/12/2021

(baophutho.vn) - Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp.