Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Cần chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng

Phát biểu kết luận Hội nghi, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục đẩy mạnh công tác...

TIN BÀI KHÁC
Chuyện ghi ở Minh Hoà

15/08/2018

PTĐT-Minh Hòa là xã miền núi giàu truyền thống cách mạng của huyện Yên Lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm tháng chiến tranh, nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ vùng cao

13/08/2018

PTĐT-Coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao vai trò người đứng đầu và sáng tạo trong cách làm là những giải pháp căn bản để khắc phục hạn chế, yếu kém, từ đó khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ vùng cao

10/08/2018

PTĐT-Chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là ở các chi bộ vùng cao, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các Đảng bộ khu vực miền núi.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong khối doanh nghiệp

30/07/2018

PTĐT - Quán triệt quan điểm phát triển sản xuất kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị...

Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

26/07/2018

PTĐT-Có 418 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ khu dân cư, những năm qua, Đảng bộ phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo

Đảng bộ huyện Yên Lập: 70 năm đoàn kết, đổi mới và phát triển

14/07/2018

PTĐT - Từ khi Đảng bộ huyện được thành lập đến nay, với 23 kỳ đại hội, 13 đảng viên đầu tiên ở 3 chi bộ, đến nay, toàn huyện có 4.905 đảng viên, với 39 chi, Đảng bộ cơ sở.  Đảng bộ đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng...

Hưng Long giữ vững danh hiệu Đảng bộ tiêu biểu

13/07/2018

PTĐT - Là xã miền núi của huyện Yên Lập, Hưng Long có 1.441 hộ, 5.366 khẩu, 4 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người Mường chiếm 63%. Đảng bộ xã có 12 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ thuộc khối cơ quan...

Tam Nông sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

13/07/2018

PTĐT - Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2015- 2020), huyện Tam Nông đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra.