Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN BÀI KHÁC
Góp ý kiến vào Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

2 ngày, 7 giờ trước

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Hãy yêu nước có trách nhiệm

3 ngày, 2 giờ trước

PTĐT- Hàng năm, cứ vào Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7), trên khắp đất nước ta lại phảng phất một gam màu trầm mặc của hương khói và dư âm đau thương, mất mát...

Phán xét của những kẻ vô ơn và giá trị lịch sử

3 ngày, 2 giờ trước

PTĐT- Những ngày này, cả nước đều có những hoạt động thiết thực hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

3 ngày, 6 giờ trước

PTĐT- Chiều 24-7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Nhìn nhận đúng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng chống hiệu quả

5 ngày, 12 giờ trước

PTĐT- Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Cầu nối ý Đảng lòng dân ở Đoan Hùng

7 ngày, 16 giờ trước

PTĐT- Nhằm củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng lòng dân trong toàn huyện, những năm qua Ủy ban MTTQ huyện Đoan Hùng đã chú trọng công tác tuyên truyền...

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

20/07/2017

Ngày 19/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Đừng đi ngược lại với giáo lý và đạo lý

15/07/2017

PTĐT- Là quốc gia đa tôn giáo, tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tôn giáo tại Việt Nam luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau, hoạt động bình đẳng, công khai theo quy định của pháp luật...