Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Chi bộ Chi cục thuế Tân Sơn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

PTĐT- Chi bộ Chi cục thuế huyện Tân Sơn có 13 đảng viên/14 cán bộ công chức, viên chức. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng và...

TIN BÀI KHÁC
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh 60 năm xây dựng và phát triển 

18/11/2017

PTĐT- Cách đây 60 năm, vào mùa xuân năm 1957, để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng theo hướng cơ bản, chính quy...

Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư: Cần “gỡ” những bất cập

25/10/2017

PTĐT-Để tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách, Tỉnh ủy và UBND đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương bố trí mỗi khu dân cư không quá 4 cán bộ...

Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp: Thêm nguồn sức mạnh cho Đảng

25/10/2017

PTĐT-Mặc dù đã đạt nhiều kết quả trong công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhưng thực tế đang đặt ra nhiều nội dung cần tiếp tục rút kinh nghiệm...

Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp: Thêm nguồn sức mạnh cho Đảng

24/10/2017

PTĐT-Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với cách làm mới cùng quyết tâm chính trị trong công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Thanh Minh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

19/10/2017

PTĐT-Trở lại xã nông thôn mới đầu tiên của thị xã Phú Thọ sau 3 năm đạt chuẩn, cảm nhận của chúng tôi về vùng quê được thị xã chọn xây dựng để trở thành phường vào năm 2018 có nhiều thay đổi...

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

18/10/2017

PTĐT-Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Do đó, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

17/10/2017

Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Hướng dẫn này.

Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

13/10/2017

PTĐT- Thời gian gần đây, đã có rất nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị kỷ luật và gần đây nhất là Hội nghị BCH Trung ương 6 đã quyết định kỷ luật ...