Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN BÀI KHÁC
Xuyên tạc công tác nhân sự - chiêu bài "vẽ rắn thêm chân"

7 ngày, 21 giờ trước

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và đất nước ta. Việc cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự quan tâm, muốn tìm hiểu về công tác lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ...

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 202

10/11/2020

PTĐT - Về đánh giá bối cảnh trong nước, quốc tế trước và sau Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo đánh giá đúng và sát tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị cần phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực...

Góp ý vào Dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

06/11/2020

PTĐT - Phải khẳng định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng được thực hiện rất tốt, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở

05/11/2020

PTĐT - Ngày 5/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2020 với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đảng bộ xã Gia Thanh lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

05/11/2020

PTĐT - Những năm qua, Đảng bộ xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao mức sống cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới.

Góp ý vào các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong Dự thảo thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2030

05/11/2020

PTĐT - Tôi hoàn toàn đồng tình với Dự thảo báo cáo và 10 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng, tạo động lực cho phát triển KT-XH nước ta trong thời gian tới.

Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại huyện Cẩm Khê

04/11/2020

PTĐT - Ngày 4/11, tại huyện Cẩm Khê, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lưu Viết Lạc, xã Tiên Lương và đảng viên Hoàng Văn Hoan, xã Minh Tân.

Một số ý kiến về chủ đề; tầm nhìn và định hướng phát triển

03/11/2020

PTĐT - “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.