Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phòng chống tham nhũng: Cần sự quyết liệt của toàn xã hội

PTĐT - Phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn thu hút mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời mong muốn Đảng và...

TIN BÀI KHÁC
Sơn Hùng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

09/05/2019

PTĐT - Xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn có tổng diện tích tự nhiên 1.854,47ha với 1.297 hộ và 5.166 khẩu sinh sống tại 10 khu dân cư.

Để phong trào đứng vững trong lòng dân

06/05/2019

PTĐT - Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

25/04/2019

PTĐT - Có vai trò đặc biệt quan trọng với các tổ chức cơ sở Đảng nhưng thực trạng hoạt động của đội ngũ bí thư chi bộ, đảng viên hiện đang đặt ra một số vấn đề,...

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

24/04/2019

PTĐT - Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có hơn 5.540 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tức là có hơn 5.540 bí thư chi bộ với cương vị là người đứng đầu cấp ủy,...

Chi bộ tiêu biểu

18/04/2019

PTĐT - Là một trong bốn chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liên tục, được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, những năm qua, chi bộ Trường mầm non Yên Lương, huyện Thanh Sơn đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trở thành điểm sáng để các chi bộ khác học tập.

Khắc phục những “khoảng trống” !

17/04/2019

PTĐT - Kết quả thực hiện việc “Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018”...

Sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học: Vì mục tiêu nâng cao chất lượng

05/04/2019

PTĐT - Đề án sắp xếp trường học của tỉnh đang được xây dựng dựa trên “kim chỉ nam” là Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập...

Nâng cao chất lượng đảng viên - Chìa khóa để xây dựng Đảng

03/04/2019

PTĐT - Xây dựng đội ngũ đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng...