Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

PTĐT - Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh) tăng bình quân 7,5%/năm trở lên, tôi đề xuất nên tăng lên 7,95%, như vậy bằng với...

TIN BÀI KHÁC
Xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS: Cách làm hay, xây trụ cột

2 ngày, 5 giờ trước

PTĐT - Là tỉnh miền núi có trên 1,46 triệu người với 50 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó DTTS có khoảng 250 nghìn người, chiếm 17% dân số toàn tỉnh, Phú Thọ thường xuyên chú trọng công tác dân tộc...

Chú trọng kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp

6 ngày, 22 giờ trước

PTĐT- Đảng bộ thị xã Phú Thọ có 44 chi, đảng bộ cơ sở với 5.460 đảng viên; trong đó 22 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng...

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẵn sàng cho đại hội

6 ngày, 5 giờ trước

PTĐT - Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tiến hành trong 2 ngày 17,18/7/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức Đại hội thành công.

Thanh Ba thực hiện hiệu quả các khâu đột phá 

07/07/2020

PTĐT - So với trước đây, Thanh Ba hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Có được đổi thay như vậy là do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Ba đã tích cực tìm tòi, sáng tạo, khơi dậy những tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng thời tranh thủ phát huy các nguồn lực đầu tư, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, tạo được sự chuyển biến trên các lĩnh vực.

Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025: Hoàn thành trước tiến độ kế hoạch đề ra

07/07/2020

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ...

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

07/07/2020

PTĐT - Qua nghiên cứu, với quan điểm cá nhân, tôi xin tham gia làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, mà dự thảo báo cáo đã đề cập. Cụ thể: Về những thành tựu đã đạt được.

Kỳ IV: Nhân niềm tin, thêm sức mạnh

05/07/2020

PTĐT - Không quy định công việc, nhiệm vụ cụ thể nhưng vai trò, đóng góp của những đảng viên là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

03/07/2020

Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng...