Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Thứ hai, 28/11/2011, 13:58:00
Print + | - Font Size: A
PTO- Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, giúp cho các tổ chức đảng bổ sung thêm lực lượng, góp phần trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Xác định được vị trí, vai trò quan trọng đó, trong những năm vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song các cấp uỷ ở huyện Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng vũ trang địa phương, các doanh nghiệp tư nhân và khu dân cư vùng sâu, vùng xa. Từ đó các cấp uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở có nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về công tác phát triển đảng viên. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các đoàn thể đã lựa chọn, giới thiệu ngày càng nhiều quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng bồi dưỡng kết nạp. Cơ cấu đảng viên mới kết nạp khá toàn diện, số đảng viên là nữ, tuổi trẻ, người có đạo, người dân tộc thiểu số hàng năm đều vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ, chất lượng được nâng lên. Đảng viên mới được kết nạp đã phát huy tác dụng tốt, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Đến tháng 6 - 2011, Yên Lập đã có 100% các trường học, trạm y tế xã và 221/223 khu dân cư có chi bộ lãnh đạo độc lập. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện uỷ Yên Lập đã nhận thấy một số hạn chế trong công tác phát triển đảng, đó là một số ít cấp uỷ chưa thực sự quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng để kết nạp đảng viên, quy trình xem xét, kết nạp còn chậm; hoạt động của một số chi, tổ hội đoàn thể ở cơ sở còn yếu, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng; huyện còn 2 khu dân cư chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ.

Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, một bộ phận thanh niên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, chưa xác định được động cơ vào Đảng; nhiều quần chúng có trình độ, nhiệt tình trong hoạt động xã hội, tư tưởng cầu tiến bộ song do hoàn cảnh kinh tế gia đình thiếu thốn phải đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt đoàn thể gây khó khăn cho công tác theo dõi, tạo nguồn. Riêng 2 khu chưa thành lập được chi bộ của xã Trung Sơn là do số dân ít, có khu chỉ có hơn 80 nhân khẩu; mặt khác trình độ dân trí thấp, cán bộ các chi, tổ hội nhiệt tình song một số vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình… 

Để khắc phục những hạn chế trên đây, từ đầu năm, Huyện uỷ Yên Lập chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực trạng hoạt động toàn diện của các tổ chức Đảng, nhất là các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã vùng sâu, vùng xa, các khu dân cư "trắng" chi bộ lãnh đạo độc lập.

Căn cứ vào thực tế, huyện uỷ đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, bao gồm: Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác phát triển đảng viên. Xác định công tác phát triển đảng viên là trách nhiệm chung của các cấp uỷ và các tổ chức chính trị - xã hội, không chỉ là trách nhiệm riêng của tổ chức Đảng; quan tâm đến các đối tượng phát triển đảng là: Đoàn viên thanh niên, lao động trong các doanh nghiệp, lực lượng dân quân và dự bị động viên, khu dân cư chưa có chi bộ hoặc có ít đảng viên; gắn việc phát triển về số lượng với nâng cao chất lượng đảng viên; lấy kết quả tạo nguồn và số lượng đảng viên mới kết nạp là nội dung để đánh giá xếp loại các đoàn thể và tổ chức đảng hằng năm. 

Đồng thời, Huyện uỷ chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới. Kết quả, đến tháng 11 - 2011, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở được 5 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, với 408 quần chúng ưu tú, trong đó 1 lớp mở tại xã vùng cao Trung Sơn. Đây là nguồn kết nạp phong phú, giúp cho các cấp uỷ theo dõi giúp đỡ, để những quần chúng có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ và năng lực sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tính đến hết tháng10-2011, có 100% số đảng bộ cơ sở ở Yên Lập đã kết nạp được đảng viên mới, với 139 đồng chí. Theo chỉ đạo của Huyện uỷ, trong năm 2011, huyện sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch phát triển Đảng. Số đảng viên kết nạp trong năm là nguồn bổ sung quan trọng để thành lập mới 3 chi bộ ở doanh nghiệp tư nhân và xoá 2 khu "trắng" chi bộ trong thời gian tới.

Trần Quốc Hùng 
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang