Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát huy vai trò “tai, mắt” của Đảng

Thứ hai, 18/09/2017, 09:25:59
Print + | - Font Size: A
Phát huy vai trò  “tai, mắt” của Đảng

Phát huy vai trò “tai, mắt” của Đảng

A Font Size: - | +

anh-bai-mttq-1505701600

UBMTTQ  và các tổ chức chính trị xã hội xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn giám sát công trình xây dựng trụ sở xã.

PTĐT-Thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể xã hội”, vị thế của MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp được nâng cao, củng cố trách nhiệm của tổ chức xứng đáng với vai trò “tai, mắt” của Đảng. Tuy nhiên, để thực hiện đúng nội dung tinh thần của Quyết định số 217, MTTQ và đoàn thể các cấp cần tăng cường hơn nữa việc nâng cao chất lượng đội ngũ cũng như lựa chọn các vấn đề phù hợp thực tế.

Lựa chọn vấn đề người dân quan tâm

Lựa chọn những vấn đề người dân và xã hội đang quan tâm đồng thời phải phù hợp với thực tiễn của địa phương để tổ chức giám sát, trong 3 năm từ 2014-2016, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp đã tổ chức gần 1.000 cuộc giám sát tập trung vào việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản và thức ăn gia súc; giám sát việc hạ tải và xử lý hạ tải của các loại xe cơ giới chở quá khổ, quá tải; giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về cải cách hành chính, cơ chế một cửa và một cửa liên thông; chi trả chế độ trợ cấp xã hội, thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên...

Ông Trần Phù Tiêu -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để giám sát đã góp phần tạo được lòng tin của người dân. Việc tổ chức các đợt giám sát và phản biện xã hội đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Qua giám sát, đã phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các đơn vị được giám sát đã thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch và các yêu cầu của đoàn giám sát; tiếp thu và nghiêm túc thực hiện các ý kiến, kiến nghị. Từ đó đã phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao vị trí vai trò của MTTQ và các đoàn thể, xứng đáng là “tai, mắt” của Đảng.

Đội ngũ tinh nhuệ, hiểu biết sâu

Tìm hiểu thực tế ở một số địa phương như Thanh Ba, Hạ Hòa, thị xã Phú Thọ chúng tôi được biết, việc xác định nội dung, hình thức giám sát ở một số địa phương còn lúng túng, chồng chéo, chất lượng giám sát và phản biện chưa đáp ứng yêu cầu, sự mong đợi của nhân dân. Theo ông Vi Mạnh Hùng Bí thư Huyện ủy Thanh Ba, nguyên nhân dẫn đến việc giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể các cấp chưa cao là do năng lực của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở còn hạn chế dẫn đến việc nhìn nhận, phân tích đánh giá, vấn đề, kết luận trong quá trình giám sát, phản biện còn có mặt bất cập.

Ông Lê Kim Khánh - Bí thư Thị ủy Phú Thọ cho rằng: Nếu giám sát các công trình xây dựng thì đòi hỏi người giám sát phải có hiểu biết, kiến thức chuyên ngành về xây dựng, giao thông, hay giám sát các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thì thành viên giám sát cũng phải nắm vững luật và các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên cán bộ MTTQ và các đoàn thể ở các địa phương chủ yếu hoạt động phong trào nên kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực tham gia giám sát hạn chế dẫn đến chất lượng giám sát và phản biện chưa cao.

Ngoài việc giám sát thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, MTTQ các cấp còn phải xem chủ trương, chính sách đó có phù hợp, hiệu quả, khả thi hay không để có ý kiến phản hồi lại với cấp ủy, chính quyền, nếu thấy chưa phù hợp thì tranh luận, phản biện. Tuy nhiên, cho đến nay, ở nhiều nơi, cán bộ mặt trận vẫn hiểu mơ hồ về phản biện xã hội như là “phản ánh”, nên việc thực hiện chức năng này ở nhiều nơi chưa rõ nét, chủ yếu chỉ mới dừng lại ở việc tham gia góp ý, kiến nghị đối với dự thảo một số dự án luật; kiến nghị với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều chỉnh một số chính sách liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân và cán bộ ở cơ sở... Ngay cả hoạt động giám sát của UBMTTQ tỉnh, cấp huyện cũng đang mang tính chất phối hợp, tham gia cùng các cơ quan, ban, ngành chứ chưa triển khai được hình thức tự giám sát.

Ông Trần Phù Tiêu - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh khẳng định: “Muốn giám sát và phản biện xã hội có chất lượng và hiệu quả, chủ thể giám sát và phản biện phải mạnh, có bản lĩnh, trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích đánh giá vấn đề”. Để nâng tầm đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, hiểu biết sâu, theo ông Tiêu, các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ có tâm, có tầm làm công tác mặt trận và các đoàn thể. Ngoài ra, UBMTTQ các cấp cần bố trí, lựa chọn những cán bộ có chuyên môn sâu, và năng lực tổng hợp, phản biện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tổ chức tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ MTTQ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban tư vấn, Tổ tư vấn và Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật ở địa phương. 

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang