Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng vững mạnh nhờ kỷ luật nghiêm minh

Thứ sáu, 13/10/2017, 10:19:37
Print + | - Font Size: A

PTĐT- Thời gian gần đây, đã có rất nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị kỷ luật và gần đây nhất là Hội nghị BCH Trung ương 6 đã quyết định kỷ luật với đồng chí Nguyễn Xuân Anh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã dấy lên nhiều luồng dư luận của những phe phái phản động nhằm chống phá, chia rẽ đoàn kết của Đảng và nhân dân. Thực tế cho thấy, các bài viết với mục đích chống phá Đảng CSVN không chỉ rất phiến diện, mà còn “chủ ý” góp nhặt những hiện tượng đơn lẻ để cố tình cho đó là những yếu kém thuộc về bản chất của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Lịch sử hơn 87 năm kể từ ngày Đảng CSVN được thành lập đã minh chứng: Đảng CSVN luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Từng cán bộ, đảng viên và toàn Đảng đều coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ rõ 3 vấn đề cấp bách, đồng thời xác định 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạn việc coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, Đảng CSVN luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp, cống hiến của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với sự nghiệp cách mạng, sự phát triển của đất nước; nhưng cũng kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi đội ngũ của mình những người vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống, vụ lợi, yếu kém về năng lực, cửa quyền, tham ô, tham nhũng...và đã có rất nhiều những đảng viên từ Trung ương đến cơ sở đã nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, sau những quyết định kỷ luật của Đảng, nhiều phe phái, tổ chức chống phá Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN đã viện cớ để xuyên tạc, bịa đặt về những yếu kém của Đảng ta nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tế cho thấy, Đảng ta là đảng cầm quyền. Sức mạnh của Đảng được thể hiện ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm minh của mỗi cán bộ, đảng viên. Kỷ luật của Đảng mà lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động dễ dàng “chui” vào hàng ngũ để phá hoại Đảng. Nói một cách khác, kỷ luật Đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối phục tùng và chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc kịp thời phát hiện và xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng ta trong thời gian qua thể hiện rõ tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của Đảng; nhất là trong thời điểm hiện nay thì việc thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc quan trọng và cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng; là cơ sở để giáo dục tổ chức đảng và đảng viên; là điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước.Duy trì kỷ luật Đảng phải được hiểu như một lẽ thông thường, quy luật tất yếu, không phải là cái gì xa lạ đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bởi vì tính công khai quan điểm của Đảng đối với những người vi phạm kỷ luật một cách rõ ràng. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng…”. Từ trước đến nay, các thế lực thù địch thường lợi dụng quá trình duy trì kỷ luật Đảng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm bằng những hình thức kỷ luật cụ thể để xuyên tạc, tô vẽ, đánh lạc hướng nhận thức theo hướng này hay hướng khác làm rối loạn lòng dân. Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn ấy, cần cảnh giác và chủ động đấu tranh, phê phán một cách có hiệu quả để không mắc  mưu của chúng.Mục đích trong sáng của duy trì nghiêm kỷ luật Đảng là ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm, mà không phải là sự “thanh trừng” trong nội bộ. Tư tưởng chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, với biện pháp cơ bản “tự phê bình và phê bình” thể hiện rõ tinh thần trong sáng ấy. Nhưng đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm thì không thể dung túng, bao che hay bỏ qua các hình thức kỷ luật. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà  nước”. Đây là biểu hiện của tuân thủ nguyên tắc, đồng thời cũng là quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng hiện nay. Với nhận thức và lập trường chính trị ấy sẽ tạo nên sức mạnh, động lực to lớn cho quá trình xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển toàn diện.

Thời gian qua, việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước xem xét rất thận trọng; điều tra, nghiên cứu khách quan, kỹ lưỡng. Trong quá trình xem xét kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm, các tổ chức Đảng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên; đặc biệt cơ quan kiểm tra Đảng, các cơ quan tư pháp của Nhà nước mang hết tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, không bao che, dung túng; không sợ liên lụy hoặc chịu áp lực của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào... Tuy nhiên, bên cạnh việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật tự giác nghiêm minh, từng tổ chức Đảng cũng cần khơi dậy, động viên tinh thần cầu thị của cán bộ, đảng viên, giúp họ quyết tâm sửa chữa khuyết điểm... Phát biểu Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 về vấn đề kỷ luật cán bộ, đảng viên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa).Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.Vì sao việc xử lý một số vụ án, xử lý kỷ luật một số cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp trong thời gian gần đây lại được đông đảo cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, cán bộ hưu trí và nhân dân đồng tình, ủng hộ đến như thế? Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả.

 

Kim Chi

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: "Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang