Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ tư, 18/10/2017, 08:22:11
Print + | - Font Size: A
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

A Font Size: - | +

img7084-1508286405

Bí thư chi bộ các khu dân cư xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng định kỳ hàng tháng, sau sinh hoạt chi bộ báo cáo lãnh đạo Đảng ủy xã về tình hình của chi bộ và đề xuất những vấn đề liên quan.

PTĐT-Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Do đó, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Chất lượng tốt nhưng chưa đều

Đồng chí Lại Tiến Thịnh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt”, các cấp ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cấp trên đã được nâng lên. Hầu hết cấp ủy cấp trên cơ sở đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề hoặc đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Hà Mạnh Tường - Bí thư chi bộ 3, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn cho biết: “Trước mỗi kỳ họp sinh hoạt chi bộ, Ban chi ủy đều hội ý, thống nhất các nội dung để triển khai, trong đó tập trung vào các vấn đề thời sự, các văn bản, chính sách có liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, chăn nuôi. Trong các buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp của đảng viên, trong đó đề cao tự phê và phê bình vì vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên”.

Thực hiện chủ trương đảng viên công tác tại xã về sinh hoạt với chi bộ nông thôn, qua đó cho thấy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, thể hiện vai trò của cán bộ, đảng viên là công chức xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở khu dân cư. Đồng chí Lê Ngọc Thái - Trưởng Ban Tổ chức huyện Hạ Hòa cho biết: “Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy đã ban hành thông tri về việc phân công ủy viên BCH tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, chi bộ nông thôn. Đây là việc làm thể hiện "sự lắng nghe" của Đảng. Nhờ đó, khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ không đúng quy định, tổ chức được nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề, các vấn đề thực tiễn ở cơ sở, bức xúc của dân được đưa ra thảo luận, bàn giải pháp giải quyết dân chủ hơn”.

Trong quá trình triển khai sinh hoạt chi bộ đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều chi bộ ở khu dân cư tổ chức một số kỳ sinh hoạt chi bộ mở rộng mời trưởng, phó khu dân cư, trưởng các chi hội, đoàn thể, trưởng ban công tác mặt trận và một số hộ gia đình tiêu biểu đến dự họp để bàn các việc quan trọng liên quan đến khu như: Xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường bê tông, dồn điền, đổi thửa, sản xuất nông nghiệp… Qua đó đã phát huy được tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến của tập thể, tạo sự đoàn kết ở cơ sở. Đặc biệt, trong thời gian qua, việc sinh hoạt theo chuyên đề đã được các chi bộ chú trọng, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chuyên đề đảm bảo ít nhất mỗi quý một lần. Tỷ lệ chi bộ sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt trên 50%; các chuyên đề gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ chiếm trên 40%; các chuyên đề khác chiếm 10%.

Có thể khẳng định, càng ngày, chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở trở lên đã có những biến chuyển nhất định và đi sâu vào nhận thức của đảng viên cũng như tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân. Song, trên thực tế ở đâu đó vẫn còn tồn tại kiểu sinh hoạt miễn cưỡng, cho có để chống đối với cấp trên và chất lượng sinh hoạt thì không có gì đổi mới. Có chi bộ còn lúng túng trong tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, chủ yếu tập trung quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao, phần thông tin cho đảng viên trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn dài dòng, nội dung thông tin dàn trải, không thiết thực.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do trình độ một số chi ủy còn hạn chế nên việc ghi sổ nghị quyết còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa phản ánh đầy đủ ý kiến thảo luận của từng đảng viên nên Nghị quyết chưa thể hiện rõ ràng những nội dung, giải pháp cụ thể đã được chi bộ thảo luận, thông qua. Ngoài ra, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn yếu, số ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ chưa nhiều.

Việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa đảm bảo theo quy định, nhất là đối với các chi bộ khu dân cư, nội dung còn thiếu trọng tâm, chưa cụ thể và thiết thực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng trong khối doanh nghiệp do phụ thuộc nhiều ý thức chính trị của chủ doanh nghiệp nên nội dung và chất lượng sinh hoạt hạn chế, nhiều chi bộ họp tranh thủ thời gian giao ca nên chất lượng sinh hoạt chưa đảm bảo, nhiều chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến sinh hoạt chuyên đề.

Một vấn đề tác động không nhỏ đến chất lượng sinh hoạt của chi bộ là công tác quản lý đảng viên. Đối với chi bộ ở nông thôn, số đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ hưu chiếm tỷ lệ khá cao, nhiều đồng chí mang tư tưởng ngại sinh hoạt chi bộ. Đây là nguyên nhân chi bộ tuy đông đảng viên nhưng chất lượng còn có những hạn chế. Một số chi bộ ở vùng đồng bào dân tộc, do trình độ đảng viên chưa cao nên cũng ảnh hưởng đến việc đóng góp ý kiến tham gia tại các kỳ sinh hoạt. Điều này dẫn tới việc sinh hoạt một chiều, chi bộ cứ triển khai, đảng viên không tham gia, hoặc có tham gia chỉ là hình thức.

img7070-1508286435

Chi bộ 3, xã Mỹ Thuận duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng thàng với nhiều nội dung được đổi mới.

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện có 18 Đảng bộ trực thuộc với tổng số 784 tổ chức cơ sở đảng và trên 5.000 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên đang sinh hoạt trong các loại hình  chi bộ là gần 100.000 đảng viên. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao và đổi mới nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Thời gian qua, các chi bộ cơ sở đã tổ chức Đại hội, kiện toàn lại đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Đặc biệt đối với các khu dân cư, việc nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm trưởng khu, điều này tạo được sự thống nhất về ý chí, hành động khi hai chức danh dành cho một đồng chí đảm nhận thì việc điều hành, triển khai các nhiệm vụ cũng chủ động hơn, tiết kiệm thời gian, tránh sự chỉ đạo chồng chéo. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp, cách thức thực hiện cho đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Vì thế chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở được nâng lên, phát huy tốt vai trò trách nhiệm cá nhân, bám sát cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về chế độ sinh hoạt là một giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng đảng viên. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người học tập và làm theo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng cho biết: “Đảng ủy xã quy định các chi bộ khu dân cư họp ngày mùng 1, 2 hàng tháng; ngày mùng 3, Bí thư các chi bộ lên báo cáo tình hình, nội dung sinh hoạt chi bộ để Đảng ủy kịp thời chỉ đạo, rút kinh nghiệm trong cách thức tổ chức cũng như lựa chọn nội dung. Qua đánh giá việc chấp hành sinh hoạt của các đảng viên thường đạt từ trên 95%. Đảng viên cũng đã tham gia góp nhiều ý kiến tại các kỳ sinh hoạt”.

Đồng chí Lại Tiến Thịnh cho rằng: “Các chi bộ phải tăng cường nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Chi ủy cần bàn bạc, thống nhất, lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tiễn của chi bộ, giao các tổ đảng, hoặc đảng viên chuẩn bị và báo cáo trước chi bộ. Đặc biệt mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải tự giác, gương mẫu đi đầu trong thực hiện tự phê bình và phê bình, không xuê xoa, nể nang, cùng giúp nhau tiến bộ, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

“Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay và đang được các cấp, các ngành tiếp tục ra sức thực hiện để nâng cao chất lượng chi bộ. Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là mục tiêu và động lực quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này cũng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Thu Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang