Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp: Thêm nguồn sức mạnh cho Đảng

Thứ tư, 25/10/2017, 07:41:05
Print + | - Font Size: A
Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp: Thêm nguồn sức mạnh cho Đảng

Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp: Thêm nguồn sức mạnh cho Đảng

A Font Size: - | +

Kỳ 2: Thực hiện đồng bộ các giải pháp

555555555-1508892134

Lễ công bố thành lập chi bộ Công ty TNHH công nghệ Namuga, Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

>>> Kỳ 1: Những “hạt giống” đầu tiên

PTĐT-Mặc dù đã đạt nhiều kết quả trong công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhưng thực tế đang đặt ra nhiều nội dung cần tiếp tục rút kinh nghiệm để triển khai vào thực tiễn nhằm nâng cao số lượng và chất lượng hai nhiệm vụ trên, thu hút sự quan tâm của công nhân, người lao động đến tổ chức Đảng, khẳng định tính tất yếu, sự cần thiết phải phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trong công nhân lao động tại các công xưởng, nhà máy hiện nay…

Sau hơn 1 năm thành lập, đến nay Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ có 99 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 13 chi bộ cơ sở. Hiểu rõ, muốn phát triển được tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp thì phải nắm rõ tình hình từng đơn vị, từng tổ chức Đảng hiện có, số lượng đảng viên đang có mặt và tham gia các hoạt động ở khu công nghiệp. Đảng ủy các khu công nghiệp đã tiến hành khảo sát để nắm bắt thực tế và xây dựng Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 09/9/2015 về phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp KCN, CCN giai đoạn 2015-2020.

Để “nói đi đôi với làm” trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy đã thành lập ngay một Tổ công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ, phân công đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với các thành viên tổ công tác theo từng doanh nghiệp KCN, CCN.

Có thể thấy, công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp KCN, CCN còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng và đảng viên trong công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp còn rất thấp; công tác phát triển đảng viên gặp nhiều vướng mắc do chủ doanh nghiệp và người lao động chưa quan tâm. Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên thanh niên kết quả còn thấp; các KCN, CCN đã thu hút khoảng trên 15 ngàn lao động trẻ nhưng mới thu hút được 575 đoàn viên thanh niên.

Do đó, để làm tốt nhiệm vụ củng cố, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên ở các khu công nghiệp thì nhiệm vụ đầu tiên là phải chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên. Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24-10-2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong doanh nghiệp ở các KCN, CCN. Nâng cao nhận thức chính trị cho chủ doanh nghiệp, người lao động và các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên về ý nghĩa, trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên; thấy rõ việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

Cần tích cực, chủ động làm việc, đối thoại, tuyên truyền với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động nhận thức được tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội giữ vai trò then chốt trong tạo cầu nối, gắn bó giữa người quản lý, chủ doanh nghiệp với người lao động; qua đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với việc thành lập, hoạt động và phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp. Tích cực giáo dục, giác ngộ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng và tạo động lực phấn đấu vào Đảng của công nhân, người lao động; đồng thời lấy hiệu quả hoạt động để khẳng định vai trò quan trọng, củng cố uy tín và niềm tin đối với tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên trong doanh nghiệp KCN, CCN; vận động chủ doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp là người Việt Nam phấn đấu vào Đảng.

Bên cạnh đó, cần phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo người được kết nạp vào Đảng có đầy đủ các tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, thực sự là công nhân, người lao động tiêu biểu trong doanh nghiệp; chống khuynh hướng chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng. Chủ động tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là các giám đốc doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, công nhân, người lao động; chú trọng quần chúng trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn, tay nghề và người nắm giữ các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, đồng thời có lý tưởng phấn đấu vào Đảng, có triển vọng phát triển, đảm nhận các cương vị lãnh đạo, quản lý trong cấp ủy.

Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, cần xác định cụ thể kế hoạch kết nạp đảng viên. Với doanh nghiệp đã có đảng viên nhưng chưa có tổ chức Đảng, tiếp tục phối hợp với cấp ủy nơi cư trú của đảng viên để tuyên truyền, vận động đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, mới đầu tư dự án trong các KCN trọng điểm, cần vận động đưa vào nội dung thỏa thuận đầu tư cam kết của chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.

Đảng ủy cần tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đảng viên trong các doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp, nội dung tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp và chương trình lý luận chính trị sơ cấp; coi trọng và đổi mới việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm mỗi đảng viên đều được cấp uỷ giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp năng lực, trình độ và điều kiện làm việc, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên do cấp ủy, tổ chức Đảng giao và nhiệm vụ chuyên môn do người quản lý, chủ doanh nghiệp phân công. Thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng dự nguồn cán bộ và trao đổi, giới thiệu với người quản lý, chủ doanh nghiệp các đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín để tham gia đảm nhận các vị trí quan trọng trong các bộ phận, dây chuyền sản xuất, kinh doanh hoặc giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp.

Quan tâm thành lập mới, nhất là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đoàn thể; thí điểm và từng bước thành lập tổ chức Đoàn thanh niên. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, nâng cao vai trò, góp phần tích cực vào các hoạt động của doanh nghiệp, tạo các phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi, nhất là khuyến khích các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, từ đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, là cơ sở để tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Quốc Hội

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang