Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư: Cần “gỡ” những bất cập

Thứ tư, 25/10/2017, 14:39:22
Print + | - Font Size: A
Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư: Cần “gỡ” những bất cập

Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư: Cần “gỡ” những bất cập

A Font Size: - | +

img6045-1508917256

Phát huy tinh thần đoàn kết, các đoàn thể nhân dân xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn phối hợp với lực lượng vũ trang tham gia làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.

PTĐT-Để tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách, Tỉnh ủy và UBND đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các địa phương bố trí mỗi khu dân cư không quá 4 cán bộ để đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách và chức danh Bí thư chi bộ hoặc Phó bí thư chi bộ kiêm trưởng khu. Thực tế quá trình triển khai, không phải địa phương nào cũng “xuôi chèo mát mái”.

Nảy sinh bất cập

Những ngày cuối tháng 9, chúng tôi có dịp về xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng khi gặp gỡ những người dân ở đây mới thấy được tâm trạng lo lắng bởi các phong trào đoàn thể ở khu dân cư ngày càng trở nên trầm lắng. Tại khu Việt Hưng, Tết Trung thu dành cho trẻ em mọi năm được chi đoàn thanh niên đứng ra tổ chức rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ, múa sư tử, phá cỗ đêm rằm nhưng năm nay trở nên im ắng. Người dân phàn nàn việc phân công một cán bộ gần 50 tuổi phụ trách thanh niên thì tinh thần xung kích ở đâu mà tổ chức. Đem những câu chuyện trên đến với Đảng uỷ xã Hùng Long để tìm hiểu, được biết: Đó là kết quả của việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ tại khu dân cư theo Kết luận 49-KL/TU của Tỉnh uỷ ban hành ngày 22-5-2017 "Về việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ tại các khu dân cư và chủ tịch hội nông dân tại các phường, thị trấn". Qui định mới mỗi khu dân cư bố trí không quá 4 cán bộ để đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách và bố trí chức danh Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư đã làm nảy sinh vấn đề đã nêu.

Không chỉ ở xã Hùng Long, nhiều địa phương khi thực hiện Kết luận 49 từ tháng 5 đến nay cũng có nhiều vướng mắc phải xin ý kiến chỉ đạo. Tại xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập sau khi tiến hành sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách, 14 đồng chí trong Ban Chấp hành Hội nông dân xã là chi hội trưởng nông dân ở 14 khu dân thì 13 đồng chí không còn là chi hội trưởng nữa vì chức danh đó do người khác kiêm nhiệm. Không được hưởng phụ phụ cấp, sau khi kiện toàn từ tháng 7 đến nay, thành viên Ban Chấp hành không tham gia hoạt động. Ban Chấp hành Hội nông dân xã coi như... không. Đồng chí Đinh Xuân Trường – Bí thư Đảng uỷ xã không khỏi lo lắng: "Năm 2017 là năm cuối của nhiệm kỳ Hội nông dân, Ban Chấp hành Hội nông dân xã cần phải tiếp tục hoạt động để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Chúng tôi rất mong Hội cấp trên có hướng dẫn, bổ sung nhân sự mới cho Ban Chấp hành để tiến tới tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023”.  

Tìm hiểu thực tế tại các địa phương, việc bố trí không quá 4 cán bộ để đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở khu dân cư do gấp rút triển khai nên xảy ra nhiều vấn đề bất cập. Nhiều địa phương triển khai sớm như Đoan Hùng, Yên Lập có nhiều Ban chấp hành của các hội đoàn thể như: Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên ở cấp xã đã thay đổi hoàn toàn. Hầu hết thành viên Ban Chấp hành không còn giữ chức danh ở khu dân cư dẫn đến Ban Chấp hành hội không duy trì hoạt động! Nhiều đồng chí kiêm nhiệm chức danh thôn đội trưởng, Bí thư chi đoàn thanh niên lại quá tuổi… đây là những vấn đề phát sinh cần được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết khẩn trương giúp cơ sở. Lý giải về nguyên nhân, đồng chí Vũ Ngọc Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Hùng Long chia sẻ: "Chỉ có gần hai tháng quán triệt, triển khai, trong khi gộp các chức danh không chuyên trách với các đoàn thể lại rất phức tạp, do có yêu cầu riêng theo qui định của Điều lệ. Bên cạnh đó, không phải ai cũng muốn vác "tù và hàng tổng", vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện không tránh khỏi thiếu sót".

Cẩn trọng, thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn

Bên cạnh nhiều địa phương đang nảy sinh những vấn đề bất cập, cũng có địa phương do cách làm cẩn trọng nên được xem là kinh nghiệm hay để các địa phương khác học tập. Thị xã Phú Thọ đang chỉ đạo xã Hà Lộc làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn thị. Việc sắp xếp kiêm nhiệm cán bộ không chuyên trách được làm công khai, dân chủ từ Đảng bộ tới từng khu dân cư. Đồng chí Hà Đức Thuận – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hà Lộc chia sẻ: “Để triển khai thu gọn các chức danh không chuyên trách, Đảng uỷ xã tổ chức họp Ban Thường vụ mở rộng mời các ban chi uỷ, đoàn thể nhân dân lên quán triệt các văn bản chỉ đạo về sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau đó, giao cho các chi uỷ mở hội nghị mở rộng, mời các chi hội, đoàn thể nhân dân ở khu dân cư, hiệp thương, thống nhất lựa chọn người cho phù hợp”.

Đồng chí Thuận cho biết thêm: "Chúng tôi xác định rõ “3 cơ cấu cứng” đó là Thanh niên phải trong độ tuổi; Phụ nữ phải là phụ nữ; Cựu chiến binh phải là cựu chiến binh. Với sự thống nhất cao trong nhân dân, đến nay các khu cân cư đã hoàn thành việc hiệp thương, nhân sự đảm bảo cơ cấu, thành phần”.

Dù là địa phương triển khai chậm hơn so với yêu cầu của Tỉnh uỷ, nhưng cẩn trọng, làm điểm rút kinh nghiệm là cách làm hay của thị xã Phú Thọ. Với 120 cán bộ không chuyên trách ban đầu, thực hiện sắp xếp lại, toàn xã Hà Lộc chỉ còn 65 cán bộ, được nhân dân đồng tình nhất trí cao, không vi phạm Điều lệ của các đoàn thể. Tìm hiểu thực tế tại cơ sở, việc thống nhất trong thực hiện các văn bản chỉ đạo là vấn đề quan tâm nhất hiện nay. Bởi lẽ, một trong những nguyên nhân khiến hầu hết các phường, xã đều vướng và lúng túng khi sắp xếp các chức danh một phần là do các văn bản chỉ đạo không được cập nhật. Tại Kết luận 49 - KL/TU, ban hành ngày 22-5-2017 có yêu cầu: “Mỗi khu dân cư bố trí không quá 4 cán bộ để đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách tại khu dân cư và bố trí chức danh Bí thư hoặc Phó bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư” nhưng đến Công văn số 738 – CV/TU của Tỉnh uỷ, ban hành ngày 30-6-2017 lại có hướng dẫn: “Các chức danh thuộc đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào tình hình thực tế của từng khu để bố trí kiêm nhiệm cho phù hợp” do phải hoàn thành trong tháng 7 nên nhiều địa phương triển khai sớm, cứng nhắc áp dụng theo Kết luận 49 dẫn đến nhiều khó khăn, bất cập.

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện sắp xếp không quá 4 người đảm nhiệm chức danh không chuyên trách sẽ xảy ra việc cho thôi giữ chức vụ. Ở khu dân cư, các chức danh này không phải công chức, cán bộ được bầu theo Điều lệ và được Ban thường vụ cấp trên trực tiếp chuẩn y nhưng Điều lệ không có qui định cho thôi như thế nào. Vì vậy các cơ sở đều mong muốn Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp trên khẩn trương có văn bản hướng dẫn qui trình, cấp có thẩm quyền cho thôi với những người tham gia uỷ viên Ban chấp hành cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng các đoàn thể ở khu dân cư để thống nhất thực hiện. Đồng chí  Hoàng Thế Cường – Phó Trưởng ban Tổ chức huyện uỷ Yên Lập chia sẻ: "Ở cơ sở, Hội CCB, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ vừa kiện toàn xong, nay lại cho thôi chức vụ, mà lại không biết cho thôi thế nào, khiến cho cơ sở lúng túng, khó xử với những cán bộ không chuyên trách”.

Sự không thống nhất trong các văn bản chỉ đạo cũng được những cán bộ thực thi công việc ở cơ sở chỉ rõ: Tại Quyết định 1333/QĐ-UBND, ngày 8-6-2017 của UBND tỉnh thì “Ngoài mức phụ cấp cao nhất của các chức danh đảm nhiệm, người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm chức danh nào được hưởng thêm 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó”, nhưng Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 11-9-2017 lại yêu cầu: “Thực hiện nghiêm và nhất quán việc khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố gắn với mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư”. 

Vẫn biết còn nhiều vướng mắc, bất cập và chưa phù hợp với thực tiễn, tuy nhiên các địa phương đều xác định rõ: việc sắp xếp, kiện toàn cán bộ tại các khu dân cư là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ không chuyên trách, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ xóm, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh đã có 2.879/2.887 khu dân cư tổ chức xong Đại hội chi bộ, tỷ lệ trưởng khu là đảng viên đạt trên 90%. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các chức danh không chuyên trách ở khu dân cư như Đoan Hùng, Yên Lập, Tân Sơn. Các địa phương còn lại đều trong quá trình triển khai. Nhưng hiện tại, cấp cơ sở rất cần cấp ủy Đảng, đoàn thể cấp trên có hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc và thống nhất trong quá trình triển khai để thực hiện mục tiêu lớn của Đảng hiện nay: "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương".

Huy Thắng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang