Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Minh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ năm, 19/10/2017, 07:43:37
Print + | - Font Size: A
Thanh Minh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thanh Minh đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

A Font Size: - | +

PTĐT-Trở lại xã nông thôn mới đầu tiên của thị xã Phú Thọ sau 3 năm đạt chuẩn, cảm nhận của chúng tôi về vùng quê được thị xã chọn xây dựng để trở thành phường vào năm 2018 có nhiều thay đổi, dáng dấp đô thị đang dần hiện hữu.

Trong căn phòng làm việc còn hăng mùi sơn, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết: Thanh Minh tuy là xã thuần nông, CN -TTCN phát triển chậm, trình độ dân trí không đồng đều, năng lực của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế song Đảng bộ xã có truyền thống đoàn kết, nhân dân cần cù sáng tạo và luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ có 302 đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ (9 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ y tế), hầu hết đảng viên trong Đảng bộ là cán bộ nghỉ hưu, mất sức lao động, đảng viên cao tuổi chiếm 40%, đảng viên miễn sinh hoạt 17% do vậy việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng gặp khó khăn, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.
 

img8191-1508373896

Dáng dấp đô thị ngày càng hiện hữu ở xã nông thôn mới Thanh Minh.


Vì vậy, để kịp thời triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã đã đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy hàng năm, quy chế của Ban chấp hành; chỉ đạo và bồi dưỡng chi ủy các chi bộ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, khắc phục tình trạng hình thức, nể nang ngại va chạm, nâng cao tinh thần chiến đấu, phê và tự phê bình trong sinh hoạt đảng. Ngoài ra Đảng ủy xã còn đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và tăng cường hiệu lực để điều hành, quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và nhân dân.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã làm tốt công tác triển khai học tập đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ qua đó liên hệ với bản thân. Đảng ủy quy định hàng năm từng cán bộ, đảng viên công chức, viên chức phải có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy xã coi trọng đánh giá việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hiện nay 100% đảng viên đã hoàn thiện bản đăng ký nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), 100% các chi bộ đăng ký bản kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đảng ủy đăng ký với Thị ủy xây dựng mô hình 2 tập thể, 2 cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hầu hết đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, từ đó có sự chuyển biến rõ rệt về tác phong, lề lối, tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc, vì nhân dân phục vụ.

Nhờ có những giải pháp khắc phục kịp thời hạn chế trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã Thanh Minh đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc khắc phục những hạn chế để đưa Nghị quyết vào cuộc sống góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang