Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh 60 năm xây dựng và phát triển 

Thứ bảy, 18/11/2017, 05:51:19
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh 60 năm xây dựng và phát triển 

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh 60 năm xây dựng và phát triển 

A Font Size: - | +

7766888-1510959134

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh đón nhận bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng “55 năm đoàn kết - đổi mới - trí tuệ - phát triển” tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường.

PTĐT- Cách đây 60 năm, vào mùa xuân năm 1957, để nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng theo hướng cơ bản, chính quy, gắn lý luận với thực tiễn phong trào cách mạng phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày 8 tháng 3 năm 1957, Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khóa II) đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW: “Về mở Trường Đảng ở các cấp để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng” - Đây chính là cơ sở để ra đời hệ thống Trường Đảng trong cả nước nói chung và Trường Đảng tỉnh Phú Thọ nói riêng. 

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 01 tháng 8 năm 1957, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Quyết định thành lập Trường Đảng tỉnh và điều động 11 cán bộ tham gia Ban lãnh đạo và giảng viên, nhân viên nhà trường.

Để định hướng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường, Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định thành lập chi bộ Trường Đảng tỉnh. Căn cứ vào số lượng đảng viên, thời kỳ đầu mới thành lập, chi bộ nhà trường trực thuộc Tỉnh ủy, sau đó trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.

Là hạt nhân lãnh đạo chính trị, chi bộ đặc biệt quan tâm chăm lo công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng cơ sở vật chất từ những ngày đầu thành lập, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong nhà trường. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nhất, cán bộ, đảng viên, học viên Trường Đảng tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức của chiến tranh, những thiếu thốn vất vả thời kỳ bao cấp, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng phải được đổi mới đồng bộ, toàn diện, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; ngày 06 tháng 8 năm 1992, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phú ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TU về việc: “Tổ chức sắp xếp lại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh”. Ngày 04 tháng 11 năm 1992, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UB về việc: “Hợp nhất các trường: Trường Đảng, Trường hành chính, Trường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lấy tên là Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh”. Ngày 19 tháng 11 năm 1992, tại Trường Đảng tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Phú. Ngày 19 tháng 11 hàng năm trở thành ngày truyền thống của nhà trường.

Để kịp thời chỉ đạo hoạt động của nhà trường, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Vĩnh Phú ban hành Nghị quyết về việc thành lập Đảng bộ Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất. Với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo, ngày 26 tháng 7 năm 1993, Đại hội Đảng bộ Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh lần thứ nhất được tiến hành.

Thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 05 tháng 9 năm 1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: “Về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh được đổi tên thành Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phú và sau đó đổi thành tên Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Sáu mươi năm qua, Đảng bộ nhà trường luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà trường, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp, động viên cán bộ, phát huy cao nhất nhiệt tình năng lực, xây dựng nên một tập thể gắn bó, đồng thuận, liên tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bám sát định hướng về công tác tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tác phong của người đảng viên, người giảng viên giảng dạy lý luận chính trị luôn được Đảng bộ nhà trường quan tâm hàng đầu, thể hiện trong từng bài giảng và mọi hoạt động. Đảng bộ triển khai đầy đủ việc quán triệt, nghiên cứu, học tập Cương lĩnh chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh... đến cán bộ, đảng viên. Sau mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng bộ nhà trường đều tổ chức Hội thảo: “Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc vào giảng dạy lý luận chính trị” để cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần Nghị quyết, vận dụng tốt trong giảng dạy, nâng cao chất lượng chuyên môn. Sinh hoạt Đảng trong điều kiện các chi bộ đều phải tiến hành khối lượng lớn công việc, đội ngũ giảng viên phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cả trong những ngày nghỉ, song vẫn luôn được Đảng bộ quan tâm, lãnh đạo đưa vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt đổi mới, thiết thực, chất lượng sinh hoạt chuyên đề được đánh giá là một trong những Đảng bộ dẫn đầu trong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


dsc3110-1510959180

Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng các lớp trung cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh được nâng lên cả về nội dung lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn.

Bám sát định hướng của Đảng và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trong từng giai đoạn của cách mạng, Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường xác định đúng đắn mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch mở lớp hàng năm, đảm bảo sát hợp, đúng đối tượng, nội dung chương trình phù hợp, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên cả về nội dung lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn. Học viên các lớp tốt nghiệp ra trường đảm bảo chất lượng với tỷ lệ khá, giỏi đạt 80% trở lên, phát huy tốt kiến thức được học tập, chất lượng hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.

Đảng bộ đã quan tâm, chăm lo công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng và đề bạt cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên có đạo đức cách mạng trong sáng, có nhiệt tình, trách nhiệm cao đối với công việc được giao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết, đồng lòng xây dựng tập thể nhà trường phát triển. Tới nay, 88% giảng viên nhà trường có trình độ Thạc sỹ, 1 đồng chí có trình độ Tiến sỹ.

Trong mọi lĩnh vực hoạt động, Đảng bộ luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý của Ban Giám hiệu, xây dựng được mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể. Nhiều năm liên tục, các đoàn thể đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Từ những kết quả và thành tích đã đạt được, Đảng bộ nhà trường nhiều năm liên tục được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1987, 2000); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2007); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017); Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp Bộ của Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn viên chức Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh đã xây đắp nên truyền thống tốt đẹp: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên Trường Chính trị, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng học tập, tích lũy kiến thức, nâng cao khả năng chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, hành trang để nhà trường luôn vững bước đi lên.

Nguyễn Thị Thanh Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang