Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Văn Lang lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ năm, 16/11/2017, 07:57:22
Print + | - Font Size: A
Văn Lang lãnh đạo phát triển kinh tế

Văn Lang lãnh đạo phát triển kinh tế

A Font Size: - | +

20171108161744-1510793950

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, cây bí xanh được xác định là cây trồng chủ đạo trong phát triển kinh tế của người dân Văn Lang.

PTĐT-Từ một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, những năm gần đây, xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) được đánh giá là một trong những xã có bước phát triển toàn diện. Có được kết quả đó là nhờ địa phương biết phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, lấy đó làm khâu then chốt tạo nền tảng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH địa phương.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là giúp bà con nông dân tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) và đưa cây, con giống chất lượng cao vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân, hàng năm Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết để đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế sát với thực tế của địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác, nhất là phát triển cây bí xanh. Hiện nay toàn xã có trên 700 hộ trồng bí xanh với tổng diện tích trên 10ha, sản lượng đạt trên 200 tấn/năm. Bên cạnh đó, xã cũng sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho bà con nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Trong phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, xã đã đề ra nhiều cơ chế khuyến khích các hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức dạy nghề cho nông dân. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể đã tích cực khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân, để người dân tự nguyện đóng góp công sức xây dựng các công trình cộng đồng. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tiếp tục tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên về các thôn theo dõi, giúp đỡ chi bộ và nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế; đồng thời tuyên truyền cho đảng viên, quần chúng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Văn Lang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tham gia hàng nghìn công lao động, hiến đất xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông… Những việc làm đó đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Hiện xã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Đào Văn Tước - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Nếu 5 năm trước Văn Lang là một trong những xã có thu nhập bình quân đầu người/năm thấp của huyện thì đến nay thu nhập bình quân đầu người tăng lên đáng kể, đạt trên 26 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn dưới 8%, gia đình khá, giàu tăng lên. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chính trị ổn định, AN-QP và trật tự an toàn xã hội được giữ vững”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, xã Văn Lang vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức khi chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của địa phương… Thực tế đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã Văn Lang tiếp tục tăng cường truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung trí tuệ, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã, từng bước hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới.

Công Huy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang