Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giữ nghiêm kỷ luật, phòng ngừa sai phạm

Thứ năm, 21/12/2017, 08:01:31
Print + | - Font Size: A
Giữ nghiêm kỷ luật, phòng ngừa sai phạm

Giữ nghiêm kỷ luật, phòng ngừa sai phạm

A Font Size: - | +

img5525-1513818181

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Sơn trao đổi, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

PTĐT-Đảng bộ huyện Thanh Sơn hiện có 43 chi bộ, Đảng bộ cơ sở với tổng số 7.130 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện đã chú trọng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm gắn với chỉ đạo thực hiện nghiêm các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát, góp phần tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Long - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết: Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời, huyện phân công các đồng chí huyện ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy để chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng, nhất là những nơi có biểu hiện phức tạp, nổi cộm, có vấn đề bức xúc mà đảng viên quan tâm. 
Năm 2017, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51 tổ chức Đảng và 60 đảng viên. Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở kiểm tra 31 tổ chức Đảng và 7 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ...

Đối với công tác giám sát, cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên chỉ đạo công tác giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý thông qua việc phân công phụ trách địa bàn hoặc trực tiếp phụ trách đơn vị để nắm tình hình. Ủy ban kiểm tra đã chủ động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Qua đó kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Năm 2017, cấp ủy từ huyện đến cơ sở giám sát đối với 30 tổ chức Đảng và 65 đảng viên, tăng 30% tổ chức Đảng và 25% đảng viên so cùng kỳ. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 40 tổ chức Đảng và 29 đảng viên. 

Qua kiểm tra, giám sát trong năm 2017 không có tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật là 20 người, toàn huyện đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 4 trường hợp, trong đó đã thi hành kỷ luật 2 trường hợp.

Theo đánh giá của Huyện ủy Thanh Sơn, nhận thức của các tổ chức Đảng và đảng viên đều có sự chuyển biến về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Trong quá trình thực hiện đã phân tích được những mặt còn hạn chế ở cấp ủy cơ sở như: Một số Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo chương trình thời gian, kế hoạch đã xây dựng, còn dồn việc về cuối năm, chưa mạnh dạn chỉ rõ khuyết điểm, vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng để kịp thời chấn chỉnh khắc phục...

Từ những tồn tại trên, Huyện ủy Thanh Sơn đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, thường xuyên kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. 

 Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang