Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

“Phủ sóng” Trưởng khu là đảng viên

Thứ sáu, 12/01/2018, 07:56:07
Print + | - Font Size: A
“Phủ sóng” Trưởng khu là đảng viên

“Phủ sóng” Trưởng khu là đảng viên

A Font Size: - | +

img0556-1515718609

Lãnh đạo xã Thạch Kiệt cùng các Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư kiểm tra cầu treo tại xóm Chiềng và bàn biện pháp khắc phục tình trạng hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân qua cầu.

PTĐT-Tăng tỷ lệ đảng viên làm Trưởng khu dân cư để nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo ở cơ sở là mục tiêu mà tỉnh đề ra. Bằng sự chủ động tạo nguồn, triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự, đến nay tỷ lệ Trưởng khu không phải là đảng viên trong toàn tỉnh giảm xuống còn 7,36%.

Điểm sáng Tân Sơn

Được ví như “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở, Trưởng khu dân cư có vai trò rất quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến người dân. Tuy nhiên, số Trưởng khu trên địa bàn tỉnh chưa phải là đảng viên chiếm tỷ lệ khá cao 33,21% (tính đến hết tháng 5-2017). Trước thực trạng Trưởng khu dân cư không phải là đảng viên còn cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành, thị “phủ sóng” đảng viên làm Trưởng khu thông qua việc thực hiện Kết luận 49 và Quyết định số 1333 của UBND tỉnh. Sau một thời gian triển khai, đến nay tỷ lệ Trưởng khu là quần chúng giảm từ 959 người xuống còn 212 người chiếm 7,36%. Huyện Tân Sơn là một điểm sáng trong việc “phủ sóng” Trưởng khu là đảng viên.

Có 195 khu dân cư, trước khi thực hiện chủ trương Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ, chi ủy viên, đảng viên kiêm Trưởng khu dân cư, Tân Sơn có tới 42% Trưởng khu là quần chúng. Xác định Trưởng khu dân cư là người trực tiếp nhận và truyền đạt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ chính quyền, là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã, nhiều Trưởng khu tuy chỉ là quần chúng song đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết ở địa bàn dân cư. Tuy nhiên do chỉ là quần chúng nên các chủ trương, nghị quyết của chi bộ đều do bí thư chi bộ truyền đạt lại để Trưởng khu tiếp thu, triển khai thực hiện. Việc thực hiện có đầy đủ nghiêm túc hay không lại tùy thuộc vào cá nhân Trưởng khu. Có những trường hợp Trưởng khu trực tiếp tiếp thu nội dung công việc ở cấp xã, sau đó về triển khai trong khu mà chi bộ không được báo cáo; không ít trường hợp Trưởng khu không tuân thủ việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, gây khó khăn cho các chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở  khu dân cư...

Trước thực trạng đó, Huyện ủy Tân Sơn chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở tạm dừng tổ chức đại hội chi bộ để tiến hành tổ chức bầu Trưởng khu dân cư trước. Việc tuyên truyền để người dân cũng như các Trưởng khu đương nhiệm là quần chúng hiểu chủ trương đưa đảng viên vào làm Trưởng khu để việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thuận lợi, nhanh và hiệu quả hơn, giảm được hạn chế, khuyết điểm, tư tưởng bảo thủ, cục bộ, dòng họ. Sau khi các khu dân cư kiện toàn chức danh Trưởng khu, các chi bộ tiến hành đại hội chi bộ và thực hiện chủ trương Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ, chi ủy viên, đảng viên kiêm Trưởng khu dân cư.

Ông Trần Khắc Thăng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Sơn cho biết: Nếu như nhiệm kỳ đại hội chi bộ 2015-2017, huyện chỉ có 2,6% Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư, 20% Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu, 3% chi ủy viên, 32,4% đảng viên kiêm Trưởng khu và có tới 42% quần chúng là Trưởng khu thì nhiệm kỳ 2017-2020 đã có 100% đồng chí Trưởng khu là đảng viên, trong đó có 30,8% Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư, 59,4% Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu, 2% chi ủy viên và 7,8% đảng viên là Trưởng khu. 

Là xã duy nhất của huyện đã thực hiện được nhất thể hóa, Thạch Kiệt hiện có 12 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư. Ông Hà Viết Sâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Trước đây xã có 5 Trưởng khu là quần chúng. Thực hiện Kết luận số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúng tôi đã tiến hành bầu Trưởng khu xong mới tổ chức đại hội chi bộ và thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư để hoạt động ở khu dân cư được đồng nhất, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nhiều đồng chí Bí thư chi bộ không muốn nhận cùng lúc hai nhiệm vụ song chúng tôi đã tuyên truyền, đề cao vai trò của đảng viên nên các đồng chí đều yên tâm công tác.    
Do làm tốt công tác lãnh chỉ đạo trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh, Tân Sơn trở thành điểm sáng trong việc đưa đảng viên làm Trưởng khu dân cư.

 “Phủ sóng” đảng viên là Trưởng khu     

Không thể phủ nhận vai trò của các quần chúng khi làm Trưởng khu song để thống nhất hoạt động của khu dân cư, tăng cường vai trò của tổ chức Đảng tại khu dân cư, việc “phủ sóng” đảng viên làm Trưởng khu là chủ trương đúng, nhận được sự đồng tình của đảng viên và nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Văn Bán huyện Cẩm Khê - xã có 100% Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư cho biết: Nếu Trưởng khu là quần chúng, mỗi khi chi bộ họp để triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của khu đều phải mời dự họp. Do Trưởng khu không là đảng viên nên chỉ nghe, nếu có tham gia ý kiến cũng chỉ ở mức độ, vì thế nếu Trưởng khu là đảng viên sẽ thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ ở chi bộ. Khi được dự họp chi bộ, đồng chí Trưởng khu nắm rõ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, từ đó việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên và chi bộ đồng bộ, thuận lợi hơn. Nếu Trưởng khu không là đảng viên, sau mỗi kỳ họp chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ lại phải gặp để trao đổi, triển khai nghị quyết của chi bộ để Trưởng khu thực hiện. Vì thế khi Trưởng khu là đảng viên được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ, công việc thuận lợi hơn rất nhiều. 

Trò chuyện với một số Trưởng khu là đảng viên ở các đơn vị Thanh Ba, Cẩm Khê, Việt Trì, Yên Lập, họ đều cho rằng khi Trưởng khu là đảng viên sẽ có nhiều thuận lợi hơn để làm tốt vai trò đại diện cộng đồng dân cư thực hiện công việc tự quản. Tâm tư, nguyện vọng của người dân, của đảng viên và gia đình được chi bộ, chi ủy nắm bắt và kịp thời chỉ đạo phù hợp.

Trên thực tế, khi Trưởng khu là đảng viên sẽ mang lại sự thống nhất, đồng thuận cao, tiết kiệm thời gian hội họp, việc thực thi các công việc từ xã xuống cơ sở cũng nhanh gọn hơn, tuy nhiên không phải nơi nào cũng thực hiện tốt việc đưa đảng viên làm Trưởng khu. Ở những khu dân cư vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc, tỷ lệ đảng viên ít lại cao tuổi, thiếu nguồn để phát triển đảng nên việc không có đảng viên để đảm nhiệm vai trò “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở như một số khu dân cư của huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Thanh Thủy… có thể chấp nhận được nhưng đối với các huyện như Lâm Thao, Phù Ninh và thị xã Phú Thọ, việc quần chúng làm Trưởng khu vẫn chiếm tỷ lệ cao (thị xã Phú Thọ 23/107 Trưởng khu không là đảng viên, Phù Ninh 43/199, Lâm Thao 26/199) thì các huyện, thị này nên tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong việc “phủ sóng” Trưởng khu là đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở, góp phần tinh giản đội ngũ lãnh đạo khu dân cư.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang