Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tân Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ năm, 08/03/2018, 08:15:01
Print + | - Font Size: A
Tân Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tân Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

A Font Size: - | +

img0381-1520471730

Một buổi sinh hoạt chi bộ, bàn về phát triển giao thông của chi bộ khu Nâu, Đảng bộ xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn.

PTĐT- Trao đổi với chúng tôi về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Xuân Đài, đồng chí Hà Trần Hậu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hầu hết các chi bộ đã duy trì tốt nền nếp sinh hoạt. Trong sinh hoạt, chi ủy, các đảng viên tập trung bàn những việc cụ thể, thiết thực ở khu dân cư, thôn xóm, không bàn việc chung chung. Dẫn chứng về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể như việc phát triển đảng viên mới, đồng chí cho biết: Từ việc chú trọng công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế mà năm 2017, toàn Đảng bộ kết nạp được 14 đảng viên (vượt 140% kế hoạch). Đây là kết quả thể hiện vai trò lãnh đạo công tác phát triển Đảng của các chi bộ đồng thời khẳng định việc nâng cao về “chất” trong các hoạt động sinh hoạt chi bộ, nhất là khi bàn về nội dung phát triển Đảng ở các khu dân cư, bởi có bàn được, cụ thể được thì mới có định hướng để làm tốt công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Không chỉ ở Đảng bộ Xuân Đài, mà các Đảng bộ như Thu Cúc, Kim Thượng, Lai Đồng, Thạch Kiệt, Công an huyện, Đảng bộ cơ quan khối Đảng - đoàn thể, cơ quan khối chính quyền huyện… đều đã chú trọng tới việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TU ngày 1/11/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới”, Đảng bộ Tân Sơn đã chủ động quán triệt việc thực hiện nghị quyết và cụ thể hóa nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng chất lượng. 

Cụ thể, căn cứ vào Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách cơ sở thực hiện về dự sinh hoạt chi bộ. Năm 2016, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch số 33-KH/HU ngày 17/8/2016 về dự sinh hoạt định kỳ đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy  cơ sở; ban hành Quyết định số 209-QĐ/HU ngày 26/8/2016 về việc thành lập đoàn công tác của Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ. Qua dự sinh hoạt ở 24 chi bộ khối nông thôn của 12 Đảng bộ xã cho thấy, các chi bộ đã thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, Huyện ủy đã trích kinh phí mua hơn 2.000 cuốn sổ tay đảng viên cho các đồng chí là đảng viên khối nông thôn, phục vụ cho việc ghi chép các nội dung công tác, nội dung sinh hoạt chi bộ. 

Các chi bộ trên địa bàn đã thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chi bộ, triển khai cơ bản, đảm bảo trình tự, phù hợp với tình hình địa phương, chi bộ. Nhiều chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy các cấp đã được chi bộ thông tin, tuyên truyền, quán triệt tới đảng viên. Vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị quan trọng của chi bộ cơ sở đã được khẳng định, thể hiện rõ nét. Các đồng chí Bí thư chi bộ đã chủ động thể hiện được vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đáng chú ý, các cấp ủy và đảng viên ngày càng có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ đạt yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ đa số được bố trí ở nhà văn hóa khu dân cư, có cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo, phần lớn đảng viên chấp hành thời gian sinh hoạt và tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao…

Do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở của Đảng bộ Tân Sơn đã từng bước được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phát huy tốt vai  trò của chi bộ, đảng viên trong lãnh chỉ đạo phát triển KT-XH, nâng cao hiệu quả năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở cơ sở…

Quốc Hội

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang