Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Luân chuyển để tạo nguồn cán bộ kiểm tra của Đảng

Thứ hai, 23/04/2018, 08:19:00
Print + | - Font Size: A
Luân chuyển để tạo nguồn cán bộ kiểm tra của Đảng

Luân chuyển để tạo nguồn cán bộ kiểm tra của Đảng

A Font Size: - | +

01-1524445870

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bàn các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đảng.

PTĐT-Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và luân chuyển cán bộ lãnh đạo Ủy ban kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận 32-KL/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy được cấp ủy các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tháng 1-2013, khi đang giữ chức vụ Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên được luân chuyển về giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Sang môi trường công tác mới với nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế, kiến thức, đồng chí đã dành thời gian để nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm, do đó, trong thời gian công tác tại UBKT Tỉnh ủy, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đang là chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Sơn, tháng 5-2013, đồng chí Nguyễn Đắc Chung được luân chuyển sang làm ủy viên UBKT Huyện ủy. Trong thời gian công tác, đồng chí đã nỗ lực học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tân Sơn. Cũng như các đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên và Nguyễn Đắc Chung, trong thời gian thực hiện Kết luận 32 của BTV Tỉnh ủy, 40 đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành được luân chuyển về làm công tác kiểm tra trong đó BTV Tỉnh ủy luân chuyển 3 đồng chí về công tác tại UBKT Tỉnh ủy; BTV cấp huyện quyết định luân chuyển 39 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí được luân chuyển về giữ chức vụ Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; 21 đồng chí được luân chuyển về giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 9 đồng chí được luân chuyển về giữ chức vụ ủy viên UBKT Huyện ủy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy được bầu vào Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy được bầu vào Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy. 

Cùng với luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý từ các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, các cấp ủy đã chú trọng việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo ủy ban kiểm tra sang công tác tại các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ. Cẩm Khê là huyện được đánh giá làm tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo UBKT sang công tác tại lĩnh vực khác. Trong thời gian thực hiện Kết luận 32 của BTV Tỉnh ủy, BTV đã luân chuyển 4 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí Chủ nhiệm, 2 Phó chủ nhiệm và 1 ủy viên UBKT sang công tác tại các ban, ngành của Huyện ủy và UBND huyện. Theo đồng chí Bùi Xuân Vĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trước khi giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức, đồng chí là Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Việc luân chuyển cán bộ UBKT sang các ngành và ngược lại sẽ giúp cho cán bộ có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau 5 năm thực hiện Kết luận 32 của BTV Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã có 30 cán bộ lãnh đạo UBKT được luân chuyển, cụ thể BTV Tỉnh ủy đã quyết định luân chuyển đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy sang giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được bầu vào ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, hiện đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đối với cấp huyện, BTV cấp huyện đã quyết định luân chuyển 29 đồng chí thành viên UBKT; đã có 14 đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện được luân chuyển sang giữ chức vụ cao hơn hoặc tương đương ở cấp tỉnh và huyện. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ được luân chuyển về công tác tại UBKT luôn chấp hành nghiêm túc quyết định điều động luân chuyển của cấp ủy, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tiếp cận nhanh với điều kiện công tác mới, phát huy được năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 32-KL/TU của BTV Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc khẳng định: Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và luân chuyển cán bộ lãnh đạo và ủy viên kiểm tra chuyên trách sang công tác ở các ngành đã góp phần xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra nói riêng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của cơ quan Đảng, Nhà nước nói chung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 32 còn gặp phải một số vướng mắc như: Quy định về độ tuổi luân chuyển ở cấp huyện đối với nam không quá 40 tuổi và nữ không quá 35 tuổi là khó thực hiện. Cán bộ có thời gian luân chuyển ngắn nên việc nắm bắt tình hình, thâm nhập thực tế và làm quen công việc chưa nhiều trong khi công tác kiểm tra là một công việc khó, đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức, kinh nghiệm, thực tế, biết cách vận dụng linh hoạt và xử lý các tình huống, đồng thời phải có thời gian để nghiên cứu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm…

Để tạo nguồn cán bộ kiểm tra của Đảng thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 32 của BTV Tỉnh ủy. Trước khi luân chuyển, cấp ủy cần tiến hành đánh giá cán bộ công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm. Không luân chuyển những cán bộ không đủ phẩm chất và năng lực. Khi tiến hành luân chuyển cần thận trọng, chủ động, dân chủ, công khai. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa luân chuyển với ổn định và xây dưng đội ngũ cán bộ chuyên sâu vừa coi trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, vừa đảm bảo mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Đội ngũ cán bộ luân chuyển phải có đủ tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển và phải trong nguồn quy hoạch… Như vậy, công tác luân chuyển để từ đó đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ kiểm tra sẽ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang