Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Ba chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thứ sáu, 13/04/2018, 08:02:04
Print + | - Font Size: A
Thanh Ba chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Thanh Ba chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

A Font Size: - | +

img5931-1523581412

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức quán triệt những điểm mới của Quy định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm tại xã Đồng Xuân.

PTĐT-Những năm trước đây, đội ngũ cán bộ xã Đồng Xuân (Thanh Ba) còn hạn chế về chuyên môn, ý thức trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc còn chưa đúng quy định, dẫn đến có cán bộ sai phạm phải xem xét, kỷ luật. Nhưng từ cuối năm 2016 đến nay, Đảng ủy xã tăng cường công tác kỷ cương, kỷ luật, siết chặt lại quy chế làm việc từ chính quyền đến các chi bộ trực thuộc, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực để kiểm tra, giám sát. Tất cả các nội dung hoạt động về công tác Đảng, công tác chính quyền đảm bảo công khai, minh bạch. Nhờ vậy, đến nay, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, khắc phục được tình trạng mất dân chủ trong Đảng, trong nhân dân. Năm 2017, địa phương đã có sự bứt phá vươn lên, đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ xã vươn lên đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu. Kết quả này là do Đảng bộ xã luôn chú trọng làm tốt công tác kiểm tra giám sát (KTGS), từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Thanh Ba có 46 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 7.000 đảng viên. Bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ KTGS, ngay từ đầu năm, Ban thường vụ Huyện ủy ban hành chương trình KTGS, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện đồng bộ công tác KTGS, đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra. Trong năm 2017, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 85 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy ban hành “Hệ thống văn bản nghiệp vụ về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng” áp dụng cho UBKT Đảng ủy cơ sở và Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực của cơ quan UBKT Huyện ủy.  

Công tác KTGS luôn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo UBKT, các đảng ủy bám sát tình hình thực tiễn ở địa phương, xây dựng chương trình KTGS theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; duy trì chế độ giao ban khối đảng, đoàn thể nhằm nắm tình hình, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, phương pháp xử lý các tình huống. Ngoài ra, UBKT các cấp đã thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật đảng; chú trọng giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, góp phần chấn chỉnh tổ chức đảng, đảng viên, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, cảnh báo những biểu hiện suy thoái, khuyết điểm, vi phạm.

Năm 2017, cấp ủy các cấp kiểm tra 14 đảng viên, 62 tổ chức đảng và  giám sát 21 đảng viên, 31 tổ chức đảng. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã thi hành kỷ luật 39 đảng viên, trong đó khiển trách 34 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên do vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tham nhũng, cố ý làm trái... Những nỗ lực của các cấp ủy huyện Thanh Ba trong công tác KTGS đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở tổ chức Đảng và đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm; xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang