Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng bộ huyện Thanh Thủy tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm, 03/05/2018, 06:49:43
Print + | - Font Size: A
Đảng bộ huyện Thanh Thủy tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ huyện Thanh Thủy tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

A Font Size: - | +

img5951-1525305090

Chi bộ Bưu điện huyện Thanh Thủy thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, phục vụ tại đơn vị của các đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện.

PTĐT - Đảng bộ huyện Thanh Thủy hiện có 36 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 15 đảng bộ xã, thị trấn, 21 chi, đảng bộ khối cơ quan hành chính sự nghiệp với gần 4.600 đảng viên. Thời gian qua, Huyện ủy Thanh Thủy đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) cùng cấp tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo quy định tại điều 30 Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT theo quy định tại điều 32 Điều lệ Đảng, đồng thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Định kỳ, Thường trực cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy nghe UBKT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, cho ý kiến về hoạt động kiểm tra, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng theo thẩm quyền.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát, tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, UBND huyện, UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện đối với một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; kiểm tra việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập đối với một số chi, đảng bộ;  thực hiện Kế hoạch số 27 của BTV Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với các đồng chí diện BTV Huyện ủy quản lý.

UBKT Huyện ủy kiểm tra 4 đảng viên ở Đảng bộ xã Bảo Yên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác tài chính Đảng đối với 4 chi, đảng bộ cơ sở; giám sát 4 tổ chức Đảng trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát kê khai tài sản thu nhập cá nhân trực tiếp và gián tiếp 33 người thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện cho biết: Trong năm qua, Huyện ủy đã kiểm tra về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và tài chính Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, đã giúp chi bộ khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, làm chuyển biến nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở Đảng nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên vi phạm, trong đó khiển trách 10 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, tệ nạn xã hội, vi phạm chức trách nhiệm vụ được giao và xử dụng rượu bia lái xe gây hậu quả nghiêm trọng... 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát các cấp là cơ hội tốt để các tổ chức Đảng, đảng viên khi được kiểm tra sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn được giao. Qua kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại của một số cấp ủy cơ sở. Vì vậy, thời gian tới, Huyện ủy Thanh Thủy sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, triển khai đồng đều các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở để tham mưu, đề xuất giải quyết đơn thư trên địa bàn; chủ động thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng”.

Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang