Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đòn bẩy để MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thứ sáu, 04/05/2018, 07:37:53
Print + | - Font Size: A
Đòn bẩy để MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Đòn bẩy để MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

A Font Size: - | +

img6077-1525394069

Lãnh đạo MTTQ huyện thăm nắm thực tế kết quả thực hiện xóa nhà tạm trên địa bàn xã Gia Thanh.

PTĐT-Xác định giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống MTTQ, thời gian qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh đã chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát trên địa bàn.

Với phương châm hướng về cơ sở, chọn lĩnh vực, vấn đề cụ thể, có ý nghĩa xã hội, được người dân quan tâm, Ủy ban MTTQ huyện chủ động xây dựng chương trình, tổ chức nhiều cuộc giám sát hiệu quả. Năm 2017, Ủy ban MTTQ huyện đã tiến hành giám sát tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn về việc vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và kết quả xóa nhà tạm cho hộ nghèo các xã, thị trấn 5 năm (2012-2016). Qua giám sát cho thấy, các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm, kịp thời kiện toàn Ban vận động ủng hộ quỹ, Ban chỉ đạo xóa nhà tạm; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ đạo và Ban vận động; tổ chức hội nghị triển khai đến các khu dân cư và các tổ chức, cá nhân, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện. 

MTTQ một số cơ sở đã tham mưu với cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Việc quản lý, sử dụng quỹ được thực hiện đúng nguyên tắc tài chính, đúng mục đích, đối tượng, công khai, minh bạch. Thông qua sử dụng quỹ đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Kết quả, 5 năm (2012-2016) tổng thu Quỹ “Vì người nghèo” của các xã, thị trấn đạt trên 1,4 tỷ đồng, trong đó chi hơn 1 tỷ đồng cho các hoạt động xóa nhà tạm và sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn đột xuất, thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh... Trong giai đoạn 2011-2015, huyện có 208 hộ cần phải xóa nhà tạm, năm 2016, toàn huyện xóa được 32 nhà tạm. Các tổ chức thành viên trong 5 năm đã xóa được 63 nhà tạm. 

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, Ban thường trực MTTQ một số cơ sở chưa thực sự chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy trong công tác chỉ đạo xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Một số cơ sở việc lập và lưu trữ hồ sơ quản lý Quỹ chưa đầy đủ, chưa kịp thời xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế quản lý, chưa mở tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tại Kho bạc mà còn giữ tiền mặt tại cơ quan thường trực của Ban vận động là MTTQ các xã, thị trấn; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư chưa tích cực ủng hộ quỹ; công tác thi đua khen thưởng, động viên chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác bàn giao hồ sơ Quỹ “Vì người nghèo” khi có thay đổi công tác cán bộ MTTQ ở một số xã chưa đầy đủ, kịp thời. 

Ông Nguyễn Thái Long - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Từ kết quả việc giám sát năm 2017, chúng tôi đã kiến nghị với Ủy ban MTTQ tỉnh có hướng dẫn cụ thể nội dung sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của cấp huyện, xã, thị trấn; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét, nâng mức hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Qua giám sát, chúng tôi cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, không giao trắng cho MTTQ; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn rà soát, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng quỹ, phân công chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ theo đúng nguyên tắc tài chính và mở tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Thực hiện công khai dân chủ kết quả vận động, quản lý, sử dụng quỹ hàng năm. 

Ánh Dương 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang