Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phía sau cái mác tự xưng là “tư tưởng cấp tiến”

Thứ năm, 10/05/2018, 14:09:45
Print + | - Font Size: A

PTĐT - Sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra, rất nhiều đối tượng tự xưng là “cấp tiến”, “nhà đấu tranh”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà báo độc lập”... ra sức hô hào, cổ vũ cho “môi trường xã hội dân sự” ở Việt Nam, kêu gọi tự do sáng tác, tự do ngôn luận... Thậm chí, cái gọi là bản “Kiến nghị cải cách chính trị” của một phần tử cơ hội chính trị với nhiều nội dung sai trái đã được một số hãng thông tấn nước ngoài hà hơi tiếp sức kêu gọi Đảng ta tiến hành “một cuộc cải cách chính trị không thể trì hoãn”. Tiếp đến, khi Hội nghị trung ương 7 đang diễn ra với rất nhiều kì vong của người dân trên cả nước vào một sự cải cách mạnh mẽ về cán bộ và tiền lương, thì trên các trang mạng xã hội, những bình luận, phán xét của những phần tử “cấp tiến” hết sức chủ quan, duy ý chí. Vậy thực chất những “lời tâm huyết” này là gì?

Thủ đoạn mà họ triệt để áp dụng là thông qua mạng xã hội, blog, các trang web tổ chức, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng tham gia, công khai đăng tải cái bài viết núp dưới các mỹ từ như “tâm thư”, “kiến nghị”, “thư ngỏ”... với nội dung chỉ trích, “kiến nghị” đòi hỏi vô lý, phi thực tế. Có thể kể ra những yêu sách mà họ “công bố” như đòi Đảng và Nhà nước ta phải “chuyển đổi thể chế chính trị”, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam “từ bỏ vị thế lãnh đạo”, “thay đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước”... Về nội dung, cách thể hiện có thể khác nhau, nhưng tựu chung, chủ đề của các bài viết đều công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi phát triển xã hội dân sự theo tiêu chí phương Tây ở Việt Nam...

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, phần tử cơ hội chính trị không từ thủ đoạn nào. Việc tung ra các bức “tâm thư”, “kiến nghị cải cách chính trị”, hô hào, cổ vũ cho “môi trường xã hội dân sự” ở Việt Nam, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chuyển hóa chế độ sang con đường “dân chủ”, “nhân quyền” ngoại nhập thực chất là một “nấc thang” hoạt động mới của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội. Ðây là phương thức, thủ đoạn thâm độc, rất nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội, chúng ta phải cảnh giác lật “mặt nạ tâm huyết” của chúng...

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu cao độ của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội và đang đứng trước yêu cầu mới của sự phát triển ở tầm cao hơn trước. Trong thời kỳ phát triển mới, bên cạnh những cơ hội, thuận lợi, đất nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực cao độ, nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục vững bước tiến lên.

Trong bối cảnh đó, những ai kiếm cớ “phản biện”, thực hiện mưu đồ tổ chức “cách mạng màu” nhằm lật đổ chính quyền, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xây dựng Nhà nước tư bản để tiến tới xây dựng hệ thống chính trị mới là không thể chấp nhận được. Những cái mác tự xưng, những thành phần phản quốc, rốt cuộc sẽ tự bị tiêu diệt và chắc chắn, mọi thủ đoạn đen tối của chúng sẽ bị thất bại thảm hại, bởi con đường XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định để xây dựng “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” luôn là niềm tin son sắt của toàn thể nhân dân Việt Nam. Điều này được chứng minh qua việc quyết tâm phòng chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng của cả hệ thống chính trị trong thời gian vừa qua.

Nguyễn Kim

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security

Sự kiện: "Chống diễn biến hòa bình - Xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh"

TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang