Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tam Nông sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Thứ sáu, 13/07/2018, 07:43:23
Print + | - Font Size: A
Tam Nông sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Tam Nông sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

A Font Size: - | +

01-1531442641
Nhờ đẩy mạnh công tác xã hội hóa nên tuyến đường dài hơn 100m do một hộ dân ở xã Dị Nậu ủng hộ 60 triệu đồng mua vật tư cùng khu dân cư đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

PTĐT - Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2015- 2020), huyện Tam Nông đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra.

Linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXIX đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, tập trung vào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh CNH, HĐH. Đồng thời phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa (NNHH) tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM); tạo sự chuyển biến trong giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - trật tự xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội, huyện Tam Nông gặp không ít khó khăn do tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, giá một số sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi không ổn định; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa đem lại hiệu quả cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hạn chế, chưa đồng bộ, thiết chế văn hóa, thể dục thể thao còn thiếu...Trong hoàn cảnh ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông đã đoàn kết, thống nhất ý chí, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm tìm mọi giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, huyện đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tam Nông xác định và lựa chọn chủ đề từng năm để định hướng, tập trung nguồn lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương sâu sát, hướng về cơ sở.

Nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua, Tam Nông đã tập trung khai thác tốt nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt về giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ, nông, lâm, thủy sản, hạ tầng giáo dục, đào tạo, y tế,... tạo sự đột phá về kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới. Huyện cũng đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình nông nghiệp trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng, triển khai công tác xây dựng NTM và dồn đổi ruộng đất nông nghiệp. 

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong phát triển kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác này, tiến hành rà soát và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, xã đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và các doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phòng ngừa tham nhũng. 

Hiện nay đã cắt giảm 735/2.824 ngày thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện và 241/894 ngày thuộc thẩm quyền cấp xã, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo đột phá trong củng cố kỷ cương hành chính hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương, công vụ, trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện, qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nên có nhiều dự án lớn đầu tư vào huyện được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện. Trên địa bàn huyện hiện có 61 doanh nghiệp đang hoạt động với vốn đầu tư sản xuất kinh doanh bình quân của một doanh nghiệp hơn 2.892 triệu đồng, tổng vốn đăng ký kinh doanh của các hộ cá thể 828.835 triệu đồng...


img2326-1531442676
Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhiều trạm y tế trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Những kết quả đột phá

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, huyện Tam Nông đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội, 13 chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 70% trở lên. Việc các chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đã tạo được dấu ấn về sự đổi mới, năng động và sáng tạo thúc đẩy Tam Nông phát triển. Đây chính là những tiền đề rất quan trọng để huyện đạt được mục tiêu, kế hoạch đặt ra cho cả nhiệm kỳ.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở đổi mới phong cách, lề lối làm việc; trình độ, năng lực được nâng lên... từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đảng bộ huyện 2 năm liên tục được công nhận Đảng bộ TSVM tiêu biểu. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Tam Nông cũng khẳng định được sự phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 1,4% so với mục tiêu đại hội trong đó công nghiệp và xây dựng: 16,5%, nông lâm nghiệp và thủy sản 9%, các ngành dịch vụ 6,6%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 136,9% mục tiêu đại hội, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 105,1% so với mục tiêu đại hội.

Trong nửa nhiệm kỳ, Tam Nông đã tập trung khai thác tốt nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với tổng nguồn vốn đầu tư đạt 5.475,8 tỷ đồng, đạt 136,9% mục tiêu đại hội. Nhờ đó, nhiều công trình đã được cải tạo, nâng cấp. Đã làm mới 51,6km đường giao thông, trong đó có 10,4km đường huyện và gần 40km đường GTNT; tỷ lệ đường GTNT được kiên cố hóa đạt 58,62%, hoàn thiện dự án đầu tư đường Hồ Chí Minh từ quốc lộ 2 đến ngã tư Cổ Tiết, nâng cấp mở rộng QL 32 từ ngã tư Cổ Tiết đến cầu Trung Hà; đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống vỉa hè, cây xanh dốc chùa Hương Nộn đi Cổ Tiết và thị trấn Hưng Hóa; hoàn thành lắp đặt trục đường chính nước sạch các xã thượng huyện; thực hiện đầu tư xây mới, nâng cấp 30 trạm biến áp, cải tạo lắp đặt mới trên 50 đường dây tải điện, thay thế 10 tủ hạ áp... 

Huyện đã huy động xã hội hóa được trên 40 tỷ đồng đầu tư xây dựng Nhà điều hành Trường THCS thị trấn Hưng Hóa, Trạm y tế thị trấn Hưng Hóa, xã Phương Thịnh, phòng máy vi tính Trường THCS thị trấn Hưng Hóa, Trường THCS Hiền Quan, Tiểu học Hương Nộn và hoàn thành tôn tạo một số di tích và nghĩa trang liệt sĩ huyện, xây nhà ở cho hộ nghèo. Ông Phan Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Do khai thác tốt nguồn lực cho đầu tư phát triển nên nhiều trạm y tế đã được đầu tư xây dựng góp phần đưa huyện cập đích chuẩn y tế Quốc gia trước quy định của tỉnh. Huyện đang phấn đấu đến hết năm 2018 có 18 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế, năm 2019 sẽ hoàn thành huyện chuẩn Quốc gia về y tế. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Huyện ủy Tam Nông chỉ đạo UBND huyện tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa, có quy mô phù hợp, tiếp tục làm tốt công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung ruộng đất gắn với xây dựng NTM. Thu hút đầu tư tạo năng lực giá trị tăng thêm cho ngành công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ, củng cố quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường. Gắn phát triển với an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, tăng cường trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang