Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 

Thứ hai, 02/07/2018, 13:37:49
Print + | - Font Size: A
Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 

Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 

A Font Size: - | +

img6718-1530513556
Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

PTĐT - Sáng ngày 2-7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng được thực hiện một cách nề nếp, kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện NQ TƯ4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; đánh giá tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đảng bộ cấp trên cơ sở được thực hiện nghiêm túc, thực chất hơn, đảm bảo dân chủ, khách quan, khắc phục bệnh thành tích. Tích cực tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ6 khóa (XII) gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tính đến hết tháng 6/2018, đã rà soát, sắp xếp giảm 26 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm 32 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành; tinh gọn 9 đơn vị trực thuộc các chi cục, trung tâm thuộc sở, ngành. Ở cấp huyện đã có 13/13 đơn vị hợp nhất văn phòng HĐND và UBND; thực hiện xong việc bố trí Trưởng Ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 2/13 đơn vị thực hiện xong việc bố trí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ. Ở cấp xã và khu dân cư đã thực hiện xong việc bố trí công chức văn phòng UBND cấp xã sang làm văn phòng Đảng ủy xã.

Đến nay đã có 92,7% khu dân cư sắp xếp, kiện toàn các chức danh Bí thư, phó Bí thư và chi ủy viên làm trưởng khu dân cư.Việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng vị trí việc làm được thực hiện nghiêm túc. Sau hơn 2 năm thực hiện NQ số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế được 419 trường hợp. Công tác tổ chức cán bộ; tổ chức đảng và đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được quan tâm chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

​Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế để giảm 10% biên chế sự nghiệp, sắp xếp kiện toàn các chức danh ở khu dân cư, sáp nhập các xã, khu dân cư không đảm bảo tiêu chí, gộp các chức danh Trưởng ban Tuyên giáo làm giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị, công tác luận chuyển cán bộ, việc thực hiện Nghị quyết số 39…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp sẽ tham mưu với BTV các cấp để các đồng chí trong BTV tham gia dự sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý chặt chẽ đảng viên ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tinh giản bộ máy các cấp, tinh giản đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp; cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 về chiến lược cán bộ đồng thời phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Việc sáp nhập khu dân cư, trường học, xã cần được tiến hành khẩn trương. Ban tổ chức các cấp cần tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với công tác quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang